Phiên họp thứ 6 Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Bắc Kạn

Thứ Ba, 10/10/2023, 17:14 [GMT+7]
    Chiều 09/10/2023, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Bắc Kạn tổ chức Phiên họp thứ 6 dưới sự chủ trì của đồng chí Hoàng Duy Chinh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo để thảo luận, đánh giá kết quả công tác 9 tháng năm 2023, tiến độ thực hiện các nhiệm vụ đã đề ra, thống nhất một số nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cuối năm 2023 của Ban Chỉ đạo và các thành viên Ban Chỉ đạo.
 
    Tại Phiên họp, các thành viên Ban Chỉ đạo đã tiến hành thảo luận và thống nhất đánh giá cao kết quả hoạt động của các thành viên Ban Chỉ đạo, đã chủ động lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, đôn đốc công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong lĩnh vực, địa bàn được phân công quản lý, phụ trách. Trong 9 tháng năm 2023, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Bắc Kạn đã ban hành chương trình công tác; kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2023; quy định về kiểm tra, giám sát của Ban Chỉ đạo; tổ chức 06 Phiên họp, Cuộc họp; ban hành các Kết luận chỉ đạo các đơn vị, địa phương triển khai, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và các kết luận chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo tại các Hội nghị, Phiên họp, Cuộc họp của Ban Chỉ đạo Trung ương; tiến hành 03 cuộc kiểm tra, giám sát của Ban Chỉ đạo tại các cấp ủy, tổ chức đảng, trong đó đã kết thúc 01 cuộc; chỉ đạo điều tra, xử lý dứt điểm 02 vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực có khó khăn vướng mắc và chỉ đạo rà soát, quyết định đưa 01 vụ án tham nhũng vào diện theo dõi chỉ đạo. 
 
Quang cảnh Phiên họp
Quang cảnh Phiên họp
    Chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra giám sát, thanh tra các lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực hoặc có nhiều dư luận, đơn, thư khiếu nại, tố cáo; kiểm tra, xử lý nghiêm các tổ chức đảng, đảng viên có dấu hiệu vi phạm liên quan đến các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực; tăng cường quản lý nhà nước về công tác giám định tư pháp; tiến hành rà soát, kiểm tra toàn diện việc lập, thẩm định, công bố người có chức danh giám định tư pháp để khắc phục tình trạng thiếu giám định viên hoặc lựa chọn giám định viên không đủ năng lực… Từ đó, công tác phát hiện, xử lý hành vi tham nhũng, tiêu cực ngày càng quyết liệt, hiệu quả hơn; số vụ án tham nhũng được phát hiện, xử lý có chuyển biến rõ nét.
 
    Các cơ quan tiến hành tố tụng phối hợp chặt chẽ, kịp thời khắc phục khó khăn, vướng mắc tập trung điều tra, xử lý 10 vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh. Công tác thu hồi tài sản tham nhũng đạt kết quả cao. Tổng số tiền phải thu hồi là 1.531.459.363đ, hiện nay đã thu hồi được 1.397.196.000đ (đạt tỉ lệ 91,2%).
 
    Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực còn có một số tồn tại, hạn chế như: Công tác định giá tài sản, cung cấp thông tin, tài liệu trong một số vụ việc, vụ án vẫn còn chậm; công tác tự kiểm tra, phát hiện tham nhũng, tiêu cực trong nội bộ còn hạn chế, không có vụ việc được phát hiện qua tự kiểm tra; còn tình trạng một số bộ phận cán bộ, công chức, viên chức có tư tưởng né tránh, làm việc cầm chừng, sợ sai không dám làm; không quyết tâm, quyết liệt trong lãnh đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ.
 
    Phát biểu kết luận Phiên họp, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo ghi nhận kết quả đạt được của Ban Chỉ đạo; đồng thời, yêu cầu các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo, các cơ quan tố tụng và các cơ quan có liên quan đẩy nhanh tiến độ xử lý, giải quyết các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực; tiếp tục quán triệt, triển khai, thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, quy định, kết luận của Trung ương, của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
 
    Tăng cường phối hợp, chủ động xử lý các vướng mắc trong giám định, định giá, cung cấp tài liệu; đẩy nhanh tiến độ xác minh, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án, xử lý các vụ việc tham nhũng, tiêu cực nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm, nhất là các vụ án, vụ việc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo; tăng cường kiểm tra, giám sát, thanh tra các lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực.
 
    Tập trung chỉ đạo chấn chỉnh, khắc phục những biểu hiện đùn đẩy, né tránh, làm việc cầm chừng, sợ sai không dám làm của một bộ phận cán bộ, đảng viên, nhất là lãnh đạo, quản lý các cấp; đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục, kiên trì xây dựng văn hóa liêm chính, không tham nhũng, tiêu cực trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; kiên quyết khắc phục tệ “tham nhũng vặt”, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở địa phương, cơ sở.
Anh Tuấn
(Ban Nội chính Tỉnh ủy Bắc Kạn)
.