Thái Bình: Triển khai nhiệm vụ công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực quý IV/2023

Thứ Năm, 05/10/2023, 14:12 [GMT+7]
    Thường trực Tỉnh ủy Thái Bình vừa tổ chức Hội nghị giao ban công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực quý III/2023, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý IV/2023. Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh dự và chỉ đạo Hội nghị. 
 
    Theo báo cáo tại Hội nghị, trong quý III/2023, với sự cố gắng, nỗ lực, quyết tâm của các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị; sự chủ động của các cơ quan nội chính và sự vào cuộc của nhân dân, công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của tỉnh Thái Bình tiếp tục được đẩy mạnh và đạt nhiều kết quả tích cực, nổi bật là: Đã quán triệt, triển khai và chỉ đạo tổ chức thực hiện nghiêm túc, kịp thời các văn bản của Trung ương, của tỉnh về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật được tăng cường, qua đó đã góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, sự tin tưởng, ủng hộ của cán bộ, đảng viên và người dân đối với công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực duy trì nền nếp các phiên họp, cuộc họp nghe, định hướng và chỉ đạo công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, đặc biệt đã tập trung chỉ đạo quyết liệt, kịp thời, cụ thể các nhiệm vụ, biện pháp trong giải quyết các vụ việc phức tạp về an ninh, trật tự, các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; công tác quân sự, quốc phòng địa phương được chủ động tổ chức thực hiện, bảo đảm kế hoạch đề ra.
 
Quang cảnh Hội nghị
Quang cảnh Hội nghị
    Các ngành Nội chính tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, tích cực, chủ động thực hiện các nhiệm vụ theo thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ; trong đó đã kịp thời chủ trì, phối hợp phát hiện, xử lý các vụ án, vụ việc, trấn áp tội phạm nguy hiểm, sử dụng công nghệ cao, góp phần phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự  an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Việc lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai các biện pháp giải quyết các vụ việc nổi cộm, phức tạp được thực hiện cụ thể, quyết liệt, kịp thời và hiệu quả hơn, nhiều vụ việc đã được giải quyết cơ bản ổn định, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân; công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tiếp tục được chỉ đạo và phát huy hiệu quả. Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng tiêu cực tỉnh đã chủ động tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo nhiều nội dung công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, nhất là tham mưu tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện kịp thời các quy định, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo xử lý các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo tỉnh theo dõi, chỉ đạo;công tác phối hợp trong xử lý các vụ án, vụ việc được nâng lên, tiến độ điều tra, truy tố, xét xử bảo đảm quy định của pháp luật và chỉ đạo của Ban chỉ đạo tỉnh. Đến nay, một số vụ việc đã hoàn tất việc điều tra, chuyển cơ quan có thẩm quyền truy tố, xét xử theo quy định; chỉ đạo thực hiện việc giám sát các cuộc thanh tra, thực hiện kết luận của Thanh tra Chính phủ, thanh tra bộ, ngành, kết luận của kiểm toán Nhà nước theo đúng chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương và Ban Thường vụ Tỉnh ủy. 
 
    Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được tập trung chỉ đạo và có nhiều chuyển biến tích cực. Việc theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị giải quyết đơn, thư được chú trọng thực hiện. Các cấp ủy, tổ chức đảng đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác tiếp nhận, xử lý, giải quyết đơn, thư và tiếp công dân; vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân, xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân được nâng lên;các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị đã quan tâm ban hành nhiều văn bản, có những biện pháp tiếp tục thực hiện cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong thực thi công vụ.
 
    Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhan dân tỉnh ghi nhận, đánh giá cao kết quả công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh đã đạt được trong thời gian qua
 
    Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, các cơ quan liên quan tập trung phát huy tinh thần trách nhiệm thực hiện tốt nhiệm vụ theo phạm vi, lĩnh vực được phân công;nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, quán triệt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là các văn bản mới ban hành và chỉ đạo của tỉnh về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. 
 
    Tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm, kịp thời các vụ án, vụ việc phát sinh trên địa bàn, nhất là trong dịp cuối năm, không để kéo dài và ngày càng phức tạp;nâng cao chất lượng công tác dự báo, nắm tình hình; xử lý theo thẩm quyền hoặc tham mưu cấp uỷ, chính quyền xử lý kịp thời, có hiệu quả những vụ việc phức tạp ngay tại cơ sở, không để phát sinh "điểm nóng" gây phức tạp tình hình an ninh, trật tự; các cơ quan khối Nội chính tiếp tục thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm; điều tra, truy tố, xét xử nghiêm minh, kịp thời, đúng pháp luật các vụ án tham nhũng và các vụ án, vụ việc nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh theo dõi, chỉ đạo. 
 
    Chú trọng, nâng cao hiệu quả công tác tiếp nhận, xử lý, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của dân; chủ động giải quyết đơn, thư, khiếu nại, tố cáo theo đúng trình tự, thủ tục, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, không để đơn, thư tồn đọng, kéo dài; rà soát đơn, thư, khiếu nại, tố cáo tồn đọng, kéo dài và xem xét, xác định trách nhiệm của từng cấp, từng ngành, các tổ chức, cá nhân liên quan trong việc giải quyết; tăng cường tiếp xúc, đối thoại với người dân của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền; việc tiếp xúc, đối thoại phải đi đôi với việc chỉ đạo, xem xét giải quyết, xử lý theo quy định. 
Nguyễn Thị Khánh
    (Ban Nội chính Tỉnh ủy Thái Bình)
.