Phiên họp thứ 4 Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Lai Châu

Thứ Năm, 12/10/2023, 16:29 [GMT+7]
    Sáng 10/10/2023, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Lai Châu tổ chức Phiên họp thứ 4 dưới sự chủ trì của đồng chí Giàng Páo Mỷ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo để đánh giá tình hình, kết quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực 9 tháng, nhiệm vụ trọng tâm 03 tháng cuối năm 2023; kết luận các cuộc kiểm tra, giám sát của Ban Chỉ đạo; cho ý kiến đối với các vụ án tham nhũng, tiêu cực đang theo dõi, chỉ đạo.
     
Quang cảnh Phiên họp
Quang cảnh Phiên họp
    Theo báo cáo tại phiên họp, 9 tháng đầu năm 2023 công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh đã đạt một số kết quả; tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện kịp thời các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Ban Chỉ đạo, thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Quy chế làm việc Ban Chỉ đạo; duy trì họp Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo định kỳ; ban hành Chương trình công tác, Kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2023 của Ban Chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện theo kế hoạch; ban hành quy định về công tác kiểm tra, giám sát của Ban Chỉ đạo; kịp thời phát hiện đưa các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực, nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm vào diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo.
 
    Lãnh đạo, chỉ đạo công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát theo kế hoạch; công tác điều tra, truy tố, xét xử các vụ án kinh tế, tham nhũng được chú trọng, chất lượng được nâng lên, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực. 9 tháng năm 2023, Ban Chỉ đạo đã tổ chức 05 Phiên họp Ban Chỉ đạo, Cuộc họp thường trực Ban Chỉ đạo; theo dõi, chỉ đạo đối với 06 vụ án, vụ việc; kết thúc chỉ đạo đối với 02 vụ án,vụ việc; tại phiên họp đã kết luận 01 cuộc kiểm tra đối với 02 tổ chức đảng và 02 đảng viên; kết luận 01 cuộc giám sát đối với 02 đơn vị. Bên cạnh đó, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực còn một số hạn chế: Việc ban hành Chương trình công tác, Kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2023 của Ban Chỉ đạo còn chậm; công tác thanh tra, kiểm tra có việc chất lượng chưa cao; công tác xử lý một số vụ án, vụ việc còn chậm tiến độ. 
 
    Phát biểu kết luận Phiên họp, đồng chí Giàng Páo Mỷ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo yêu cầu Ban Chỉ đạo, các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo tiếp tục, lãnh đạo, chỉ đạo triển khai và thực hiện đầy đủ, kịp thời các chủ trương, giải pháp về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo chỉ đạo của Trung ương theo chương trình công tác năm 2023 đã đề ra. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các sai phạm từ sớm, từ xa, không để vi phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn. Các cơ quan chức năng thực hiện tốt cơ chế phối hợp trong phát hiện, xử lý các hành vi tham nhũng, tiêu cực; đẩy nhanh tiến độ xác minh, điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực. Nâng cao chất lượng hoạt động Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo, Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo bảo đảm khoa học, chặt chẽ, bài bản, nền nếp, hiệu quả.
Lê Đức Thọ
(Ban Nội chính Tỉnh ủy Lai Châu)
.