Phiên họp thứ 6 Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Bạc Liêu

Thứ Tư, 11/10/2023, 10:11 [GMT+7]
    Sáng ngày 10/10/2023, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Bạc Liêu đã tổ chức họp Phiên họp thứ 6 dưới sự chủ trì của đồng chí Lữ Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo để đánh giá kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực 9 tháng đầu năm và đề ra phương hướng, nhiệm vụ 03 tháng cuối năm 2023; thảo luận, cho ý kiến đối với nhiều nội dung quan trọng khác.
 
Quang cảnh Phiên họp
Quang cảnh Phiên họp
    Tại Phiên họp, sau khi nghe đại diện lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo trình bày dự thảo báo cáo kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực 9 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 03 tháng cuối năm 2023; các đại biểu thảo luận và thống nhất đánh giá: (1) Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và ý kiến chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; nhất là các thông báo, kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại Phiên họp thứ 23, thứ 24 của Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo; (2) Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan chức năng tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát; đẩy nhanh tiến độ, kết thúc điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế, tiêu cực thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo; (3) Các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo tích cực triển khai thực hiện các nhiệm vụ được phân công; quan tâm chỉ đạo theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong ngành, lĩnh vực, địa bàn được phân công, phụ trách. Trong đó, nổi bật là đã chỉ đạo triển khai, quán triệt sâu rộng đến cấp chi bộ để quán triệt, nghiên cứu, học tập nội dung và những giá trị cốt lõi của Cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống, tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực;… Qua đó, đã góp phần nâng cao nhận thức, tinh thần, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và Nhân dân trong phòng ngừa, đấu tranh tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh.
 
    Cũng tại Phiên họp, Ban Chỉ đạo đã thảo luận, xem xét, cho ý kiến đối với dự thảo Thông báo kết luận của Ban Chỉ đạo về kết quả kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TW, ngày 02/6/2021 của Ban Bí thư“về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế”đối với 04 cấp ủy, tổ chức đảng. Đặc biệt, Ban Chỉ đạo đã cho ý kiến, thống nhất thông qua Đề án “Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống, đẩy lùi tình trạng nhũng nhiễu, tiêu cực, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc”.
 
    Phát biểu kết luận Phiên họp, đồng chí Lữ Văn Hùng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo đánh giá cao những kết quả hoạt động của Ban Chỉ đạo trong thời gian qua, cũng như công tác lãnh đạo, chỉ đạo với tinh thần quyết tâm, quyết liệt, nhiều vụ án, vụ việc nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm đã được điều tra, làm rõ và đưa ra xét xử theo đúng quy định của pháp luật.
 
    Để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ công tác 03 tháng cuối năm, Ban Chỉ đạo đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp để tập trung thực hiện như sau: Tiếp tục đẩy mạnh việc triển khai sâu rộng về nội dung Cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; đẩy nhanh tiến độ, xử lý dứt điểm các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo, bảo đảm nghiêm minh và đúng quy định của pháp luật; triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại các kết luận phiên họp, cuộc họp của Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. 
 
    Chỉ đạo các cơ quan chức năng tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tập trung vào những lĩnh vực chuyên môn sâu, hoạt động có tính chất khép kín, bí mật, dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực, những vấn đề nổi cộm, gây bức xúc trong dư luận xã hội; triển khai kiểm tra chuyên đề về rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội và thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước; thành lập Đoàn giám sát của Ban Chỉ đạo về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
Nguyễn Hoàng Nam
(Ban Nội chính Tỉnh ủy Bạc Liêu)
.