Ninh Thuận: Hội nghị đánh giá kết quả công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp 9 tháng năm 2023

Thứ Sáu, 06/10/2023, 16:36 [GMT+7]
    Sáng ngày 05/10, đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Ninh Thuận chủ trì Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp 9 tháng năm 2023.
 
    Tham dự Hội nghị có các đồng chí: Đào Trọng Định, Tỉnh ủy viên, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, lãnh đạo các Ban đảng, các cơ quan nội chính tỉnh, Thường trực các huyện, thành ủy và Văn phòng Tỉnh ủy, UBND tỉnh.
 
    Theo Báo cáo tại Hội nghị, 9 tháng năm 2023,cấp ủy các cấp đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp đảm bảo an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội;công tác quán triệt, tuyên truyền các chủ trương, chỉ thị, nghị quyết, quy định của Trung ương, của Tỉnh ủy về lĩnh vực nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp được tăng cường triển khai thực hiện nghiêm túc; nhiệm vụ quân sự-quốc phòng được triển khai thực hiện đạt kết quả; công tác giao, nhận quân năm 2023 đạt 100% chỉ tiêu kế hoạch. Các cấp, các ngành, địa phương chủ động, tích cực phối hợp nắm tình hình, phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn âm mưu hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, cực đoan, chống đối chính trị và xử lý tốt các tình huống xảy ra... 
 
Toàn cảnh Hội nghị
Toàn cảnh Hội nghị
    Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được triển khai đồng bộ trên 04 trụ cột “Không thể - Không dám - Không muốn - Không cần” tham nhũng; chú trọng công tác về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; tập trung công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát, phát hiện và xử lý các hành vi tham nhũng, tiêu cực theo phương châm “Rõ đến đâu xử lý đến đó, không có ngoại lệ, không kể người đó là ai”; tập trung chỉ đạo xử lý nhanh, có hiệu quả các vụ án, vụ việc phức tạp, tồn đọng, kéo dài trên địa bàn; hoạt động của phòng, chống tham nhũng, tiêu cực từng bước đi vào ổn định và phát huy hiệu quả, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân.
 
    Bên cạnh những kết quả đạt được, Hội nghị cũng đã chỉ rõ những nguyên nhân dẫn đến tồn tại, hạn chế và đề ra 4 nhóm nhiệm vụ, giải pháp để tổ chức thực hiện trong 3 tháng cuối năm 2023, đó là: Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2023 và sơ, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Đảng đảm bảo đúng quy định. Tập trung nghiên cứu, tham mưu đề xuất Chương trình công tác, Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2024 của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lĩnh vực nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp đảm bảo đúng tiến độ và chất lượng theo yêu cầu.
 
    Lực lượng Công an - Quân sự - Bộ đội Biên phòng chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền, phối hợp với các ban, ngành, mặt trận, đoàn thể các cấp tham gia thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương; triển khai thực hiện các biện pháp bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hộiTham mưu, đề xuất cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết kịp thời các vấn đề phức tạp, nổi lên về an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, nhất là an ninh biên giới biển, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị... để không hình thành “điểm nóng”, không bị động, bất ngờ. 
 
    Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo công tác tập huấn, tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các quy định, nội dung mới của Đảng, Nhà nước về phòng, chống tham nhũng theo kế hoạch; nâng cao hiệu quả công tác giáo dục tuyên truyền, xây dựng văn hóa không nhũng nhiễu, tham nhũng tiêu cực trong cán bộ, công chức, đảng viên. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra để phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đối với các lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực, những vấn đề nổi cộm, gây bức xúc trong xã hội, trọng tâm là công tác cán bộ, quản lý, sử dụng đất, tài nguyên, khoáng sản, mua bán, chuyển nhượng tài sản công; các dự án đầu tư, mua sắm từ ngân sách và tài sản nhà nước; quản lý vốn, tài sản nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp; hoạt động quản lý, sử dụng vốn đầu tư, sử dụng nguồn viện trợ, tài trợ của nước ngoài; thiết bị trường học... 
 
    Cấp ủy các cấp tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Kế hoạch số 196-KH/TU ngày 08/3/2023 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới; Chương trình trọng tâm công tác cải cách tư pháp năm 2023;Chỉ thị số 26-CT/TW ngày 09/11/2018 của Bộ Chính trị. 
 
    Tiếp tục nâng cao nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan tư pháp; hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án bảo đảm nghiêm minh, đúng pháp luật, không để xảy ra oan, sai, bỏ lọt tội phạm; thực hiện tốt công tác phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật. Nâng cao chất lượng điều tra, xử lý các vụ án hình sự; chất lượng công tố, tranh tụng của kiểm sát và nâng cao chất lượng xét xử tại các phiên toà theo tinh thần cải cách tư pháp. Làm tốt công tác hòa giải trong giải quyết các vụ việc dân sự; tăng cường đối thoại trong giải quyết các vụ án hành chính và chỉ đạo thực hiện nghiêm các bản án, quyết định hành chính đã có hiệu lực pháp luật.
 
    Tăng cường hơn nữa hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đối với công tác cải cách tư pháp, trong đó chú trọng tổ chức các cuộc giám sát chuyên đề chuyên sâu để hoạt động cải cách tư pháp triển khai thực hiện đúng yêu cầu đạt mục tiêu mà Đảng và Nhà nước đã xác định. 
Trịnh Hữu Thuyết 
(Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Ninh Thuận)
.