Hưng Yên: Ban hành Chỉ thị về nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết, xét xử các loại án năm 2023

Thứ Ba, 10/01/2023, 07:53 [GMT+7]
    Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên vừa ban hành Chỉ thị số 40-CT/TU về nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết, xét xử các loại án năm 2023. 
 
    Theo Chỉ thị, để nâng cao chất lượng giải quyết, xét xử các loại án trong năm 2023; Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân tỉnh, cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, các ban, sở, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện tốt một số nội dung sau:
 
    Tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm, hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, của Tỉnh ủy về công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
 
Tòa án nhân dân tỉnh Hưng Yên
Tòa án nhân dân tỉnh Hưng Yên
    Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Hưng Yên phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tiến hành tố tụng đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng giải quyết, xét xử các loại án năm 2023, nhất là các vụ án lớn, trọng điểm, các vụ án liên quan đến kinh tế, tham nhũng, tội phạm có tổ chức; phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu, yêu cầu của Quốc hội và của Ngành Tòa án nhân dân đề ra. Nâng cao chất lượng công tác điều tra, truy tố, xét xử; hạn chế việc trả hồ sơ điều tra bổ sung nhiều lần; không để án quá thời hạn luật định, án tuyên không rõ ràng gây khó khăn cho công tác thi hành án. Phấn đấu giảm mạnh tỷ lệ bản án, quyết định bị hủy, sửa do lỗi chủ quan của Thẩm phán; kiên quyết không để xảy ra việc kết án oan sai người không có tội hoặc bỏ lọt tội phạm; xét xử cho hưởng án treo, cải tạo không giam giữ phải đúng quy định của pháp luật. Thực hiện tốt công tác cải cách tư pháp; tăng cường tổ chức tốt các phiên tòa rút kinh nghiệm, phiên tòa xét xử trực tuyến, xét xử lưu động công khai, minh bạch.
 
    Chủ động, tổ chức thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; đưa ra xét xử kịp thời, nghiêm minh, đúng pháp luật; bảo đảm thực hiện tốt các yêu cầu thu hồi tài sản tham nhũng đối với những vụ án, vụ việc diện Ban Chỉ đạo chỉ đạo hoặc giao Ban Nội chính Tỉnh ủy theo dõi, đôn đốc. Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc giải quyết, xét xử các loại án; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những sai sót về nghiệp vụ hoặc kiến nghị để kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm. 
 
    Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động và uy tín của Tòa án nhân dân; đổi mới thủ tục hành chính, tư pháp; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động chuyên môn nghiệp vụ và hoạt động quản lý, điều hành. Thực hiện tốt việc tiếp công dân và giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo, bảo đảm phục vụ tốt hơn nhu cầu xét xử và công khai, minh bạch các hoạt động của Tòa án. Thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống, bản lĩnh nghề nghiệp, tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong đội ngũ cán bộ công chức Tòa án nhân dân hai cấp. 
 
    Ban cán sự đảng và tổ chức đảng Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Hưng Yên nâng cao năng lực, vai trò lãnh đạo, tiếp tục thực hiện nghiêm quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; thực hiện cuộc vận động “Nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống của đội ngũ Thẩm phán, cán bộ, công chức hệ thống Tòa án nhân dân”.
 
    Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh, Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc tỉnh; Hội đồng nhân dân, Mặt trận Tổ quốc các cấp tăng cường lãnh đạo giám sát hoạt động của Tòa án trong công tác thụ lý, giải quyết các loại án và công tác giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo của công dân. Ủy ban nhân dân các cấp và các tổ chức đảng, cấp ủy liên quan thực hiện tốt Quy chế số 10-QC/TU ngày 30/12/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phối hợp công tác giữa Ban cán sự Đảng UBND tỉnh và Ban cán sự Đảng TAND tỉnh, tạo điều kiện để Tòa án thực hiện tốt nhiệm vụ, nhất là hoạt động điều tra, xác minh, cung cấp tài liệu, chứng cứ liên quan trong vụ án; hỗ trợ kinh phí cho hoạt động của Tòa án; có biện pháp xử lý phù hợp với biểu hiện né tránh, chậm trả lời hoặc không hợp tác của cá nhân, tổ chức gây khó khăn cho Tòa án.
 
    Giao Ban Thường vụ các huyện ủy, thị ủy, thành ủy thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo phối hợp giữa các cơ quan trọng khối nội chính, đặc biệt là trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Định kỳ 6 tháng (hoặc khi cần thiết) nghe lãnh đạo Tòa án báo cáo kết quả hoạt động để kịp thời có ý kiến chỉ đạo. Ban Nội chính chủ trì, phối hợp với Ban cán sự Đảng Tòa án nhân dân tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy theo dõi, đôn đốc, kiểm tra; định kỳ báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy kết quả thực hiện theo quy định.
                                                                                        Thu Hương
.