Phiên họp thứ ba Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương

Thứ Hai, 09/01/2023, 16:09 [GMT+7]
    Ngày 09/01/2023, Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương (Ban Chỉ đạo) họp Phiên thứ ba dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước, Trưởng Ban Chỉ đạo. Cùng dự có các đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo; Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Ủy viên Ban Chỉ đạo; Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, thành viên Ban Chỉ đạo và lãnh đạo một số bộ, ban, ngành Trung ương.
 
Toàn cảnh Phiên họp
Toàn cảnh Phiên họp
    Tại Phiên họp, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Trưởng Ban Thư ký Ban Chỉ đạo thông qua dự thảo Báo cáo kết quả công tác năm 2022, nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2023 và dự thảo Chương trình công tác năm 2023 của Ban Chỉ đạo. Các đại biểu tham dự Phiên họp cũng đã thống nhất đánh giá, năm 2022, Ban Chỉ đạo và các thành viên Ban Chỉ đạo đã có nhiều nỗ lực để hoàn thành cơ bản Chương trình công tác năm 2022. Nhất là, đã tập trung chỉ đạo xây dựng Đề án, trình Ban Chấp hành Trung ương xem xét, ban hành Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 09/11/2022 “về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới”, trong đó có xác định rõ quan điểm, mục tiêu, trọng tâm, nhiệm vụ, giải pháp có liên quan về tư pháp và cải cách tư pháp. Các nhiệm vụ tư pháp, cải cách tư pháp theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và các nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư tiếp tục được quán triệt, triển khai thực hiện và đạt được nhiều kết quả rất đáng ghi nhận.
 
Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước, Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp Trung ương phát biểu chỉ đạo
Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước, Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp Trung ương phát biểu chỉ đạo
    Ban Chỉ đạo cũng chỉ đạo tích cực nghiên cứu, xây dựng một số đề án, báo cáo quan trọng, trình Ban Chỉ đạo xem xét, cho ý kiến để triển khai thực hiện, cụ thể: Báo cáo “Đề xuất giải pháp tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, trong việc xem xét, giải quyết án tử hình”; Báo cáo kết quả hoàn thiện Đề án "Các giải pháp tăng cường kiểm soát chất lượng đào tạo cử nhân luật”; Báo cáo việc thực hiện Đề án “Về cơ sở vật chất, bộ máy, cán bộ và lộ trình thực hiện việc ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh việc hỏi cung bị can theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015”; Đề án “Xây dựng Tòa án điện tử ở Việt Nam đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp đến năm 2030, định hướng đến năm 2045” và Đề án “Xây dựng Luật Tư pháp người chưa thành niên” do Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân tối cao trình. 
 
Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp Trung ương phát biểu
Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp Trung ương phát biểu
    Phát biểu kết luận Phiên họp, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước, Trưởng Ban Chỉ đạo ghi nhận, biểu dương sự chủ động, tích cực và những kết quả quan trọng trong thực hiện chương trình công tác năm 2022 của Ban Chỉ đạo và các thành viên Ban Chỉ đạo. Chất lượng, hiệu quả hoạt động tư pháp và bổ trợ tư pháp trong năm 2022 tiếp tục được nâng cao: vi phạm pháp luật trong điều tra giảm; tỷ lệ các bản án, quyết định của tòa án các cấp bị hủy, sửa vượt chỉ tiêu Quốc hội đề ra (chỉ 0,9% so với yêu cầu của Quốc hội là không vượt quá 1,5%); chưa phát hiện trường hợp kết án oan người vô tội trong xét xử các vụ án hình sự; kết quả thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về kinh tế, tham nhũng đạt gần 16 nghìn tỷ đồng (tăng 290,51% về tiền so với năm 2021); số vụ án xét xử trực tuyến đạt 3.614 vụ, góp phần giúp người dân giảm chi phí đi lại và thời gian đến phiên tòa…
 
Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Trưởng Ban Thư ký Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương trình bày báo cáo tại Phiên họp
Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Trưởng Ban Thư ký Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương trình bày báo cáo tại Phiên họp
    Chủ tịch nước đánh cao Ban Nội Chính Trung ương, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, Bộ Công an, Bộ Tư pháp đã tập trung hoàn thành 10 chuyên đề quan trọng của Đề án tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới và Nghị quyết số 27-NQ/TW “về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới” đã được Trung ương ban hành ngày 9/11/2022, trong đó xác định rõ quan điểm, mục tiêu, trọng tâm, nhiệm vụ, giải pháp có liên quan về tư pháp và cải cách tư pháp. Cho rằng Nghị quyết đặt ra nhiều nhiệm vụ cho các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương và địa phương, đòi hỏi phải có quyết tâm chính trị rất cao, nghiên cứu kỹ lưỡng, kiên trì thực hiện và quan trọng nhất là phải vượt qua rào cản lợi ích ngành mới đạt được mục tiêu đề ra, Chủ tịch nước lưu ý cần tập trung triển khai thực hiện nghị quyết bài bản, hiệu quả, trong đó có vai trò quan trọng của các ngành trong khối tư pháp và Ban Nội chính Trung ương.
 
    Nhất trí với chương trình công tác và các nhiệm vụ trọng tâm, nhiệm vụ cụ thể của Ban Chỉ đạo trong năm 2023, Chủ tịch nước đề nghị bên cạnh nhiệm vụ thường xuyên theo ngành, lĩnh vực được phân công, các thành viên Ban Chỉ đạo quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan chủ động xây dựng kế hoạch, đề án để thực hiện các nhiệm vụ về cải cách tư pháp nêu trong Nghị quyết 27 bởi đây là một trong những công việc quan trọng của năm đầu tiên triển khai Nghị quyết. Trưởng Ban Chỉ đạo nêu rõ trong cải cách tư pháp liên quan đến Nghị quyết 27 có ba vấn đề cơ bản cần đạt được sự thống nhất, đồng thuận là giải quyết các vấn đề cải cách tư pháp trong một hệ thống chỉnh thể cả về thiết chế lẫn thể chế để đánh giá dữ liệu đầy đủ, tác động của chúng đối với toàn bộ hệ thống chính trị, nhất là đối với nguyên tắc tổ chức quyền lực Nhà nước rất đặc thù ở Việt Nam, đó là vai trò lãnh đạo cầm quyền toàn diện, tuyệt đối của Đảng ta; phải tính toán thật kỹ lưỡng, đầy đủ các điều kiện bảo đảm chín muồi để thực hiện các chủ trương, chính sách đó cả về lý luận, nhận thức, khung khổ pháp lý, năng lực tổ chức thực hiện và điều kiện cơ sở vật chất, cùng với đó cần loại bỏ vấn đề lợi ích ngành.
 
    Chủ tịch nước lưu ý cần triển khai thực hiện hiệu quả các mục tiêu trọng tâm của công tác cải cách tư pháp năm 2023 là khắc phục cho được những khó khăn, vướng mắc, các rào cản để nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong hoạt động hệ thống các cơ quan tư pháp, chủ động thực hiện tốt công tác kiểm soát quyền lực để đề phòng các tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử thi hành án; phấn đấu đạt được mục tiêu đề ra đến năm 2030 hoàn thành cơ bản việc xây dựng nền tư pháp chuyên nghiệp, hiện đại, công bằng, nghiêm minh, liêm chính, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. 
                                                                                       Thu Huyền
.