Bắc Giang: Tăng cường chấp hành pháp luật tố tụng hành chính và thi hành án hành chính

Thứ Năm, 08/12/2022, 07:49 [GMT+7]
    Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Công văn về việc tăng cường chấp hành pháp luật tố tụng hành chính và thi hành án hành chính.
 
    Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Luật Tố tụng hành chính năm 2015, Nghị định số 71/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định thời hạn, trình tự, thủ tục thi hành án hành chính và xử lý trách nhiệm đối với người không thi hành bản án, quyết định của Tòa án, Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 15/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường chấp hành pháp luật tố tụng hành chính và thi hành án hành chính, các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Ủy ban nhân dân tỉnh.
 
Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang ban hành Công văn về việc tăng cường chấp hành pháp luật tố tụng hành chính và thi hành án hành chính
Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang ban hành Công văn về việc tăng cường chấp hành pháp luật tố tụng hành chính và thi hành án hành chính
    Chấp hành nghiêm Điều 55, Điều 60 và Điều 78 Luật Tố tụng hành chính năm 2015 về trách nhiệm tham gia phiên tòa, tham gia đối thoại, giải trình và cung cấp kịp thời, đầy đủ hồ sơ, tài liệu có liên quan đến quyết định hành chính, hành vi hành chính bị khởi kiện theo đúng quy định. Xác định đối thoại là giải pháp quan trọng nhằm giải quyết dứt điểm bức xúc, khiếu kiện của tổ chức, cá nhân. Tổ chức thi hành kịp thời, nghiêm túc, dứt điểm các bản án, quyết định của Tòa án về vụ án hành chính đã có hiệu lực pháp luật; khắc phục ngay tình trạng tồn đọng các bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật nhưng không được thi hành (nếu có).
 
    Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, đôn đốc cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc thẩm quyền quản lý trong việc chấp hành pháp luật tố tụng hành chính và thi hành án hành chính; xử lý nghiêm các cá nhân, tổ chức có vi phạm trong việc chấp hành pháp luật tố tụng hành chính, chậm thi hành bản án, không chấp hành, chấp hành không đúng, không đầy đủ bản án đã có hiệu lực pháp luật và thi hành án hành chính theo quy định của Luật Tố tụng hành chính năm 2015, Nghị định số 71/2016/NĐ-CP và pháp luật khác có liên quan. Nâng cao chất lượng công vụ, bảo đảm việc ban hành quyết định hành chính, thực hiện hành vi hành chính tuân thủ đúng quy định của pháp luật, nhất là trong các lĩnh vực dễ phát sinh khiếu kiện như đất đai, xây dựng, xử lý vi phạm hành chính. Chủ động kiểm tra, xử lý kịp thời các sai phạm trong việc ban hành, thực hiện quyết định hành chính, hành vi hành chính, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.
 
    Cùng với đó, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu đề cao trách nhiệm của người đứng đầu, coi công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên của cơ quan, đơn vị, địa phương. Giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các khiếu nại hành chính nhằm hạn chế phát sinh các khiếu kiện hành chính.
                                                                      Mai Loan
.