Vĩnh Phúc: Tập huấn nghiệp vụ về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Thứ Bảy, 05/11/2022, 09:24 [GMT+7]
    Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Vĩnh Phúc vừa tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cho lãnh đạo, cán bộ phụ trách tham mưu, tổng hợp công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; Thường trực các Huyện ủy, Thành ủy; lãnh đạo các đơn vị kinh tế có vốn Nhà nước, các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh...
 
    Dự Hội nghị có các đồng chí Hà Quang Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh; Lương Đức Minh, Tỉnh ủy viên, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh.
 
Các đại biểu dự Hội nghị
Các đại biểu dự Hội nghị
    Các đại biểu tham dự Hội nghị được tiếp thu các chuyên đề: (1) Những vấn đề cơ bản về công tác nội chính; (2) Những quan điểm, chủ trương, giải pháp của Đảng, Nhà nước về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong giai đoạn hiện nay; (3) Tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ và quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh...
 
    Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Hà Quang Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh nhấn mạnh, công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là lĩnh vực rất quan trọng của Đảng, Nhà nước nhằm giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, tuyệt đối về mọi mặt của Đảng. Thời gian qua, công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đã được các cấp ủy, tổ chức Đảng quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện đạt nhiều kết quả quan trọng, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ chế độ, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội... Trong nhiệm kỳ 2020-2025, công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tiếp tục được Đảng bổ sung, hoàn thiện với nhiều quan điểm lãnh đạo, chỉ đạo mới nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới...
    
    Hội nghị tập huấn được tổ chức nhằm quán triệt, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; bổ sung những kiến thức cơ bản, những kiến thức mới nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, trình độ, kỹ năng công tác, năng lực chuyên môn, từ đó nâng cao chất lượng công tác tham mưu của đội ngũ cán bộ tham mưu, tổng hợp công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của các sở, ban, ngành, các Huyện ủy, Thành ủy.
 
    Đây cũng là là dịp để các đại biểu trao đổi, thảo luận, chia sẻ những kinh nghiệm thực tiễn trong công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương nhằm tiếp tục tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; góp phần nâng cao chất lượng công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh.
                                                                                  P.V
.