Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Ninh Bình họp Phiên thứ hai

Thứ Tư, 02/11/2022, 15:34 [GMT+7]
    Ban Chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (Ban Chỉ đạo) tỉnh Ninh Bình vừa tổ chức họp Phiên thứ hai đánh giá kết quả đạt được trong thời gian qua và thảo luận một số nội dung công việc thời gian tới. Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh, chủ trì Phiên họp. 
 
    Theo báo cáo tại Phiên họp, từ khi thành lập đến nay hoạt động của Ban Chỉ đạo đã dần đi vào nền nếp, sau mỗi phiên họp của Ban Chỉ đạo, cuộc họp của Thường trực Ban Chỉ đạo đều ban hành Thông báo kết luận để chỉ đạo triển khai thực hiện và định kỳ báo cáo với Trung ương theo quy định; kịp thời ban hành các văn bản tạo cơ sở pháp lý để thực hiện nhiệm vụ; Ban Chỉ đạo và các thành viên Ban Chỉ đạo tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả sự lãnh đạo, chỉ đạo Trung ương, của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
 
Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh chủ trì Phiên họp
Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh chủ trì Phiên họp

    Ban Chỉ đạo đã chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các cấp tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; sơ kết 5 năm thực hiện Quy định số 65-QĐ/TW, ngày 03/2/2017 của Ban Bí thư về chỉ đạo, định hướng cung cấp thông tin, tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng; thống nhất đưa 01 vụ việc, 02 vụ án tham nhũng, tiêu cực, nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm vào diện theo dõi, chỉ đạo; các cơ quan tiến hành tố tụng phối hợp chặt chẽ, xử lý các vụ án, vụ việc đảm bảo tiến độ, quy định của pháp luật. Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện 01 cuộc giám sát về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; tổ chức rà soát các kết luận thanh tra kinh tế - xã hội và thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2021.

    Các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, tích cực triển khai, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, các lĩnh vực, địa bàn được phân công phụ trách, góp phần giữ vững sự đoàn kết, thống nhất trong hệ thống chính trị, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh. 
 
    Về nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, Ban Chỉ đạo tiếp tục triển khai các nhiệm vụ theo Chương trình công tác đã đề ra. Các thành viên Ban Chỉ đạo phát huy tinh thần, trách nhiệm, chỉ đạo hoàn thành các cuộc thanh tra, kiểm tra, giám sát, rà soát theo kế hoạch; thực hiện nghiêm cơ chế phối hợp trong phát hiện, xử lý sai phạm trong quá trình thanh tra, kiểm tra, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; tăng cường phối hợp, đẩy nhanh tiến độ xử lý đối với các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo. 
 
    Chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả nội dung kiến nghị của Đoàn công tác Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Nâng cao chất lượng hoạt động Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo, Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo và cơ quan, đơn vị có chức năng phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
Bích Hạnh
(Ban Nội chính Tỉnh ủy Ninh Bình)
.