Thuyết minh đề tài nghiên cứu khoa học trọng điểm giai đoạn 2022-2024

Thứ Tư, 02/11/2022, 16:39 [GMT+7]
    Chiều 02/11/2022, Hội đồng Khoa học các cơ quan đảng Trung ương tổ chức Hội nghị thẩm định thuyết minh đề tài nghiên cứu khoa học trọng điểm giai đoạn 2022-2024. Đồng chí GS.TS Phùng Hữu Phú, Chủ tịch Hội đồng khoa học các cơ quan đảng Trung ương chủ trì Hội nghị.
 
Quang cảnh Hội nghị
Quang cảnh Hội nghị
    Tại Hội nghị, đồng chí Tiến sĩ Nguyễn Thái Học, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Khoa học Cơ quan Ban Nội chính Trung ương, Chủ nhiệm Đề tài “Công tác tham mưu của các cơ quan đảng Trung ương về lĩnh vực nội chính qua 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới đất nước - Thực trạng, vấn đề đặt ra và giải pháp” thuyết minh sự cần thiết, mục tiêu, nhiệm vụ nghiên cứu của Đề tài; đây là một trong những đề tài nghiên cứu khoa học trọng điểm giai đoạn 2022-2024 của Hội đồng khoa học các cơ quan đảng Trung ương nhằm tổng kết công tác tham mưu chiến lược của các cơ quan đảng Trung ương về lĩnh vực nội chính qua 40 năm đổi mới, góp phần hoàn thiện lý luận của Đảng về lĩnh vực nội chính, chuẩn bị cho quá trình xây dựng các văn kiện trình Đại hội lần thứ XIV của Đảng.
 
Đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương, Chủ nhiệm đề tài thuyết minh đề cương tại Hội nghị
Đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương, Chủ nhiệm đề tài thuyết minh đề cương tại Hội nghị
    Sau khi nghe Chủ nhiệm Đề tài thuyết minh đề cương và ý kiến phát biểu của Thành viên Hội đồng khoa học, GS.TS Phùng Hữu Phú, Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan đảng Trung ương ghi nhận, đánh giá cao Ban Chủ nhiệm đề tài chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng đề cương thuyết minh đề tài. Đồng chí đề nghị, Ban Chủ nhiệm đề tài tiếp thu đầy đủ ý kiến phát biểu của Thành viên Hội đồng Khoa học các cơ quan đảng Trung ương để hoàn thiện đề tài theo đúng thời gian quy định.
Đặng Phước
.