Quảng Nam: Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Thứ Tư, 02/11/2022, 15:37 [GMT+7]
    Sáng 02/11/2022, Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Nam tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cho hơn 100 cán bộ là Bí thư, Chủ tịch, Chánh văn phòng 18 huyện, thị, Thành phố, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong tỉnh.
 
Quang cảnh Hội nghị
Quang cảnh Hội nghị
    Các đại biểu tham dự Hội nghị được tiếp thu các chuyên đề: (1) Những vấn đề cơ bản về công tác PCTN, tiêu cực; (2) Công tác lãnh đạo, chỉ đạo xử lý các vụ án, vụ việc theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; (3) Công tác tiếp dân, xử lý khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh của công dân. Đây là những chuyên đề hết sức cần thiết trong quá trình thực hiện nhiệm vụ về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, giúp cho các cấp ủy Đảng, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện kịp thời hiệu quả, thống nhất về nhận thức và phương pháp, cách thức thực hiện nhiệm vụ. 
 
    Tại Hội nghị, các đồng chí học viên được cung cấp nhiều thông tin quan trọng là cơ hội để nâng cao kiến thức nghiệp vụ, tích luỹ kinh nghiệm chuyên môn; cập nhật, bổ sung những quy định mới của Đảng, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực nội chính, PCTN, TC. Đồng thời, cùng nhau trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm thực tiễn trong tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác nội chính, PCTN, TC, trên địa bàn tỉnh.
Mỹ Ngọc
.