Ninh Thuận: Một số kết quả công tác nội chính, cải cách tư pháp 9 tháng năm 2022

Thứ Hai, 07/11/2022, 09:14 [GMT+7]
    Chín tháng năm 2022, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy Ninh Thuận đã tập trung quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, cùng với sự nỗ lực của các cấp, các ngành nội chính và hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở đã thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTN, TC) và cải cách tư pháp (CCTP); các chương trình, kế hoạch, kết luận của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, TC. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả nghiệm vụ quân sự, Công an, Bộ đội biên phòng và các địa phưng chủ động, tích cực phối hợp triển khai thực hiện tốt các biện pháp bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội; xử lý tốt tình huống xảy ra, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Công tác chuẩn bị, tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ đảm bảo đúng kế hoạch, đạt kết quả. Công tác phòng, chống tội phạm, điều tra, truy tố, xét xử thi hành án đảm bảo kịp thời, đúng pháp luật. Công tác cải cách tư pháp, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo tiếp tục được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. Công tác PCTN,TC tiếp tục được đẩy mạnh theo đúng quan điểm chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng BCĐ; đã kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực; công tác thanh tra, kiểm tra, phát hiện xử lý các hành vi tham nhũng tiếp tục được các cấp, các ngành quan tâm chỉ đạo thực hiện đồng bộ. Các cơ quan, đơn vị, địa phương nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp duy trì, thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư, góp phần tích cực phục vụ nhiệm vụ chính trị và phát triển kính tế - xã hội của tỉnh.
 
Quang cảnh một buổi họp của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Thuận
Quang cảnh một buổi họp của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Thuận
    Các cơ quan chức năng tăng cường công tác quản lý Nhà nước về an ninh trật tự; chủ động nắm tình hình; tăng cường tuần tra, kiểm soát, chốt chặn trên các tuyến, địa bàn trọng điểm, vùng giáp ranh, phòng, chống tội phạm. Vân động nhân dân tích cực tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Trong kỳ, tiếp nhận 782 tin thuộc thẩm quyền, đã giải quyết 641 tin; đang giải quyết 141 tin. Thụ lý điều tra hình sự 550 vụ/845 bị can, đã giải quyết 375 vụ/619 bị can, đang điều tra 175 vụ/226 bị can. Phát hiện 218 vụ vi phạm pháp luật về kinh tế, buôn lậu; đã xử lý phạt vi phạm hành chính 196 vụ, khởi tố 16 vụ/36 bị can. Phát hiện 264 vụ vi phạm pháp luật về môi trường; đã xử phạt vi phạm hành chính 262 vụ, khởi tố 02 vụ/01 bị can. Phát hiện, bắt giữ 96 vụ/156 đối tượng liên quan đến ma túy; khởi tố 95 vụ/150 bị can.
 
    Viện kiểm sát nhân dân hai cấp thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra 547 vụ/877 bị can án hình sự, đã giải quyết 382 vụ/669 bị can; kiểm sát trong giai đoạn truy tố 341 vụ/640 bị can, đã giải quyết 317 vụ/597 bị can. Kiểm sát xét xử án hình sự cấp sơ thẩm 417 vụ/808 bị cáo, đã giải quyết 346 vụ/643 bị cáo; cấp phúc thẩm 91 vụ/149 bị cáo, đã giải quyết 79 vụ/125 bị cáo.
 
    Tòa án nhân dân hai cấp đã giải quyết 2.879 vụ án các loại trên tổng số 3.972 vụ thụ lý. Trong đó đã giải quyết 441/508 vụ án hình sự; 762/1.360 vụ án dân sự; 1.587/1.956 vụ án hôn nhân gia đình; 36/57 vụ án kinh doanh thương mại; 01/01 vụ án lao động; 52/80 vụ án hành chính; trong giải quyết các vụ án dân sự chung đã hòa giải thành 932 vụ.
 
    Toàn ngành Thanh tra đã tiến hành 226 cuộc thanh, kiểm tra (162 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, 48 cuộc thanh tra hành chính và 16 cuộc thanh tra trách nhiệm); đã kết thúc 147 cuộc. Qua thanh tra đã phát hiện sai phạm, kiến nghị xử lý, thu hồi hơn 3 tỷ 260 triệu đồng; kiến nghị xử lý hành chính 10 tập thể và 26 cá nhân; chuyển cơ quan điều tra 01 vụ. Tiếp tục triển khai kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kết luận sau thanh tra của các cơ quan, đơn vị. Ngành Thanh tra đã tiến hành 16 cuộc thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng tại 16 cơ quan, đơn vị quản lý nhà nước và các đơn vị trực thuộc, thuộc thẩm quyền quản lý. Đã kết thúc ban hành kết luận 11 cuộc. Qua thanh tra đã chỉ ra nhũng tồn tại, khuyết điểm, trong đó có nhiều kiến nghị khắc phục đảm bảo hoạt động phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đạt kết quả.
 
    Công tác tiếp công dân và xử lý nhũng phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của người đúng đầu cấp ủy được quan tâm, cụ thể: Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tiếp dân định kỳ; chỉ đạo các cấp, ngành, đơn vị, địa phương xử lý nghiêm tục, triệt để, không để phát sinh, kéo dài; các đồng chí Bí thư các huyện, thành ủy tiếp 72 ngày/ 05 lượt người/08 vụ việc; Bí thư các xã, phường, thị trấn tiếp 1.136 ngày/60 lượt người/60 vụ việc. Ban Nội chính Tỉnh ủy Ninh Thuận tiếp 102 lượt công dân. Tiếp nhận 373 đơn, thư; đã nghiên cứu xử lý 373 đơn, đạt 100%; theo dõi, nắm tình hình báo cáo kết quả xử lý, giải quyết đơn thư; phối hợp tham mưu giúp đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tiếp và xử lý đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân.
Anh Hưng
.