Ban Nội chính Tỉnh ủy Long An: Một số kết quả công tác tháng 10/2022

Thứ Năm, 10/11/2022, 06:13 [GMT+7]
    Tháng 10/2022, Ban Nội chính Tỉnh ủy Long An tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy Đảng và các cơ quan khối nội chính tỉnh đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; chỉ đạo nắm chắc tình hình nội bộ, ngoại biên; quản lý chặt chẽ địa bàn, đối tượng, làm tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, đối tượng, tội phạm ma túy, buôn lậu, xuất nhập cảnh trái phép, tình hình an ninh chính trị, an ninh biên giới, an ninh tại các khu công nghiệp, an ninh mạng,… không để bị động, bất ngờ. Tham mưu Ban Thường vụ báo cáo kết quả thực hiện kiến nghị của Đoàn công tác số 7, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
 
Hội nghị giao ban khối nội chính quý III/2022 (Ảnh BNCTU Long An)
Hội nghị giao ban khối nội chính quý III/2022 (Ảnh BNCTU Long An)
    Tham mưu Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo định hướng các cơ quan tiến hành tố tụng cấp tỉnh tập trung giải quyết các vấn đề nổi cộm về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tiếp tục theo dõi các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo dõi, nắm tình hình, đôn đốc các đơn vị liên quan kịp thời tham mưu, báo cáo, đề xuất hướng chỉ đạo xử lý đẩy nhanh tiến độ giải quyết các vụ việc, vụ án phức tạp, kéo dài, dư luận xã hội quan tâm; tham mưu Dự thảo chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo, chỉ đạo về công tác tố giác, tin báo tội phạm; tham mưu Kế hoạch sơ kết 4 năm thực hiện Kế hoạch số 82-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Phòng, chống tham nhũng vặt”.
 
    Tiếp tục thực hiện tiếp dân thường xuyên tại phòng Tiếp dân của Tỉnh ủy; tiếp nhận, xử lý đơn thư của công dân theo quy định; tham mưu, báo cáo, đề xuất đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tiếp, đối thoại theo Quy định số 11-Qđi/TW của Bộ Chính trị.
 
    Ban Nội chính Tỉnh ủy Long An thực hiện nhiệm vụ cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh; tham mưu Ban Thường vụ báo cáo chuẩn bị phiên họp thứ 23 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham những, tiêu cực; báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện theo kiến nghị của Đoàn công tác số 02 của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, TC; tiếp tục tiến hành Đoàn Kiểm tra và Báo cáo kết quả kiểm tra, rà soát việc thanh tra và ban hành kết luận thanh tra theo kế hoạch; chuẩn bị chương trình, nội dung phục vụ các cuộc họp của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh; tham mưu xử lý đơn, thư,…; tham mưu, theo dõi các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo dõi, chỉ đạo; Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh theo dõi, chỉ đạo và Ban Nội chính Tỉnh ủy theo dõi, đôn đốc.
 
    Thực hiện nhiệm vụ cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh; tham mưu kết luận Đoàn giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu trong công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án theo quy định của Quốc hội tại các địa phương; thực hiện công tác tuyên truyền về công tác nội chính, PCTN, TC và CCTP trên Báo Long An, Đài Phát thanh và Truyền hình Long An và Trang thông tin điện tử của Ban Nội chính Tỉnh ủy; thực hiện Quy chế phối hợp giữa Báo Long An với các cơ quan tiến hành tố tụng trong công tác tuyên truyền pháp luật. Phối hợp Đài Phát thanh và Truyền hình Long An hoàn chỉnh các phóng sự và phát sóng theo kế hoạch năm 2022.
Anh Hưng
.