Ban Nội chính Trung ương: Bảo vệ Đề tài khoa học trọng điểm 2020-2022

Thứ Ba, 08/11/2022, 14:15 [GMT+7]
    Sáng 08/11/2022, Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương tổ chức nghiệm thu cấp bộ (ban Đảng) Đề tài “Công tác kiểm tra, giám sát của ngành Nội chính Đảng đối với việc thể chế hóa chủ trương, chính sách của Đảng trong lĩnh vực nội chính” mã số: KHBĐ (2020)-24 do Tiến sĩ Nguyễn Thái Học, Phó trưởng Ban, Chủ tịch Hội đồng Khoa học Cơ quan Ban Nội chính Trung ương làm Chủ nhiệm Đề tài. Đồng chí GS.TS Phùng Hữu Phú, Chủ tịch Hội đồng Khoa học các ban Đảng Trung ương làm Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu.
 
Quang cảnh Hội nghị nghiệm thu
Quang cảnh Hội nghị nghiệm thu
    Tại Hội nghị, sau khi nghe chủ nhiệm Đề tài trình bày tổng quan kết quả nghiên cứu, các ý kiến phát biểu của các đồng chí phản biện và ủy viên hội đồng nghiệm thu, đồng chí GS.TS Phùng Hữu Phú, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu hoan nghênh, đánh giá cao Ban chủ nhiệm Đề tài và thành viên nghiên cứu đã lựa chọn và triển khai đề tài có ý nghĩa rất quan trọng và thiết thực; đối tượng, phạm vi nghiên cứu, các phương pháp nghiên cứu được lựa chọn phù hợp với đối tượng, nội dung nghiên cứu; Đề tài đã làm rõ một số cơ sở lý luận và nhận thức chung về công tác kiểm tra, giám sát của ngành Nội chính Đảng đối với việc thể chế hóa chủ trương, chính sách của Đảng trong lĩnh vực nội chính, ngành Nội chính Đảng; Đề tài đã đưa ra đánh giá, phân tích tổng thể kết quả về thực trạng công tác thể chế hóa chủ trương, chính sách của Đảng trong lĩnh vực nội chính; từ đó, chỉ ra những hạn chế, khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân trong công tác này; trên cơ sở lý luận và thực trạng, Đề tài đã đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của ngành Nội chính Đảng đối với việc thể chế hóa chủ trương, chính sách của Đảng trong lĩnh vực nội chính Đảng… Đồng chí Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu đề nghị, Ban Chủ nhiệm Đề tài tiếp thu đầy đủ các ý kiến phát biểu và hoàn thiện nộp sản phẩm theo quy định.
 
Đồng chí GS.TS Phùng Hữu Phú, Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu phát biểu
Đồng chí GS.TS Phùng Hữu Phú, Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu phát biểu
    Kết quả, 100% Thành viên của Hội đồng nghiệm thu thống nhất cao Đề tài “Công tác kiểm tra, giám sát của ngành Nội chính Đảng đối với việc thể chế hóa chủ trương, chính sách của Đảng trong lĩnh vực nội chính” đạt loại xuất sắc.
 
Đồng chí TS. Nguyễn Thái Học, Phó trưởng Ban, Chủ tịch Hội đồng Khoa học Cơ quan Ban Nội chính Trung ương, Chủ nhiệm Đề tài trình bày kết quả nghiên cứu
Đồng chí TS. Nguyễn Thái Học, Phó trưởng Ban, Chủ tịch Hội đồng Khoa học Cơ quan Ban Nội chính Trung ương, Chủ nhiệm Đề tài trình bày kết quả nghiên cứu
Đặng Phước
.