Hà Nam: Nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, xử lý, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo

Thứ Tư, 26/10/2022, 12:54 [GMT+7]
    Ngày 25/10, đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm việc với bí thư các huyện, thị, thành ủy và thủ trưởng một số sở, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan về tình hình, kết quả công tác tiếp công dân, xử lý, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân trên địa bàn tỉnh quý III năm 2022.
 
    Theo báo cáo của Ban Nội chính Tỉnh ủy, trong quý III/2022, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh có bước chuyển biến tích cực. Các cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu các cấp, ngành, cơ quan, địa phương, đơn vị đã thực hiện nghiêm việc tiếp công dân định kỳ, đột xuất. Trong tiếp công dân và giải quyết vụ việc, các cấp, ngành đã tăng cường đối thoại, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, đề xuất chính đáng của công dân, chú trọng công tác hoà giải. Theo đó, nhiều vụ việc cũ, kéo dài, các vụ việc mới phát sinh đều được các cấp, ngành, địa phương chỉ đạo giải quyết kịp thời, hạn chế để xảy ra diễn biến phức tạp.
 
Toàn cảnh Hội nghị
Toàn cảnh Hội nghị
    Cấp ủy, chính quyền các cấp cũng đã ban hành nhiều văn bản để triển khai thực hiện tốt việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; các đồng chí bí thư cấp huyện đã tổ chức hội nghị làm việc với bí thư các xã, phường, thị trấn và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị về tình hình công tác tiếp dân, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo; các vụ việc khiếu nại, tố cáo được chỉ đạo giải quyết với phương châm dứt điểm ngay từ cơ sở. Công tác thanh tra, kiểm tra xác minh những phản ánh, kiến nghị của người dân qua các kênh thông tin được tiến hành kịp thời, có trọng tâm, trọng điểm…
 
    Bên cạnh kết quả đạt được, tình hình khiếu nại tố cáo trên địa bàn tỉnh vẫn còn tiềm ẩn phức tạp, chủ yếu liên quan đến bồi thường giải phóng mặt bằng tái định cư; phát triển các dự án giao thông, đô thị, khu công nghiệp; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất…
 
    Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị cấp ủy, chính quyền, các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương cần quán triệt, triển khai nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết và đẩy mạnh tuyên truyền về công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo trên địa bàn. Nhất là tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước về công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo. Chủ động lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp nắm chắc tình hình khiếu nại, tố cáo, tập trung giải quyết kịp thời, khách quan, đúng pháp luật các vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền ngay từ khi mới phát sinh tại cơ sở, nhất là trong quản lý đất đai, không để đơn thư khiếu kiện vượt cấp.
 
    Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo UBND tỉnh chỉ đạo Thanh tra tỉnh tiếp tục chủ động tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện công tác quản lý nhà nước về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; tăng cường thanh tra, kiểm tra trách nhiệm việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của thủ trưởng các sở, ban, ngành và chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố để kịp thời phát hiện, khắc phục những tồn tại, hạn chế, xử lý nghiêm các vi phạm trong công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo; củng cố, kiện toàn nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo.
 
    Giao Ban Nội chính Tỉnh ủy tiếp tục chủ động, tham mưu, phối hợp thực hiện tốt nhiệm vụ tiếp nhận và xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo; tham mưu tổ chức tiếp công dân theo quy định, xử lý kịp thời, đúng tiến độ các vụ việc được giao. Công an tỉnh chủ động, kịp thời nắm bắt xử lý, ngăn chặn các đối tượng xấu lợi dụng, kích động những người khiếu kiện gây phức tạp về an ninh chính trị, trật tự và an toàn xã hội, đặc biệt tại các địa phương có dự án thu hồi đất đang triển khai, không để khiếu kiện đông người vượt cấp….
 
    Cũng tại Hội nghị, đồng chí Bí Thư Tỉnh ủy đã trả lời các kiến nghị, nội dung cụ thể của từng đơn vị, địa phương nhằm thực hiện hiệu quả công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh.
                                                                                                        P.V
.