Hòa Bình: Triển khai công tác khối nội chính quý IV/2022

Thứ Ba, 25/10/2022, 08:04 [GMT+7]
    Vừa qua, Thường trực Tỉnh ủy Hòa Bình tổ chức Hội nghị giao ban khối Nội chính tỉnh quý III, triển khai nhiệm vụ quý IV năm 2022. Đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy và đại diện lãnh đạo các cơ quan: Văn phòng Tỉnh ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Toà án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Thanh tra tỉnh, Sở Tư pháp và Hội Luật gia tỉnh. Sau khi nghe Báo cáo kết quả công tác Nội chính quý III, nhiệm vụ công tác trọng tâm quý IV năm 2022; ý kiến phát biểu của các đồng chí đại biểu dự Hội nghị, Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kết luận và triển khai nhiệm vụ quý IV.
 
    Theo đó, quý IV, năm 2002, Thường trực tỉnh ủy Hòa Bình chỉ đạo các cơ quan nội chính tập trung quán triệt, triển khai, thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của tỉnh về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí và cải cách tư pháp, đặc biệt là các văn bản mới ban hành của Ban Thường vụ Tỉnh ủy như: Chỉ thị số 25-CT/TU, ngày 06/7/2022 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong việc phòng, chống oan sai và bỏ lọt tội phạm khi điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc hình sự trên địa bàn tỉnh; Chỉ thị số 27-CT/TU, ngày 15/9/2022 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Công văn về thực hiện Kết luận của Đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại Phiên họp thứ 22, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII; Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong việc tham mưu giúp Thường trực Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo xử lý kịp thời, đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về các vụ án, vụ việc nghiêm trọng, phức tạp, được dư luận xã hội quan tâm; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm sai phạm trong quá trình thanh tra, kiểm tra, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; các trường hợp nhũng nhiễu, vòi vĩnh, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp; phối hợp cung cấp thông tin, chứng cứ trong trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án và giải quyết đơn thư; thực hiện nghiêm túc các quy chế phối hợp về công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; chế độ thông tin, báo cáo theo quy định của Trung ương, của tỉnh; chủ động tham mưu sơ kết, tổng kết, rà soát điều chỉnh, bổ sung hoặc ban hành mới các quy chế phối hợp đảm bảo phù hợp với các quy định mới và điều kiện thực tiễn của tỉnh. Đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm; giải quyết tin báo tố giác tội phạm, kiến nghị khởi tố, phát hiện, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ, hình thành "điểm nóng" về an ninh trật tự; xây dựng và thực hiện tốt Kế hoạch trực phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, phương án ứng phó theo phương châm 4 tại chỗ khi có tình huống xảy ra.
 
    Cụ thể, Thường trực Tỉnh ủy Hòa Bình chỉ đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ động đôn đốc các cơ quan đẩy nhanh tiến độ thực hiện các kiến nghị của các Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng; việc giải quyết các vụ việc, vụ án tham nhũng thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh chỉ đạo, đặc biệt là các vụ việc:  Sai phạm đất của Công ty Cổ phần Thanh Út tại phường Thịnh Lang, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình; việc quy hoạch, cấp phép, quản lý và sử dụng đất đối với khu đất thương mại, dịch vụ (DV2) tại Dự án Khu dân cư Bắc đường Trần Hưng Đạo, thành phố Hòa Bình; việc thực hiện dự án Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thành phố Hòa Bình,… Phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu Thường trực Tỉnh ủy cho chủ trương lãnh đạo xử lý vụ án ra quyết định trái pháp luật xảy ra tại Tòa án nhân dân tỉnh. Tham mưu xử lý đơn thư, tiếp công dân theo quy định. Tiếp tục phối hợp, thực hiện tốt nhiệm vụ là cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh; Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh. Hoàn thiện các văn bản sau Phiên họp thứ nhất của Ban Chỉ đạo trình Trưởng ban ban hành, trọng tâm là: Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo, Quyết định phân công nhiệm vụ thành viên Ban Chỉ đạo và Chương trình công tác của Ban Chỉ đạo đến ngày 31/12/2022. Xây dựng Chương trình trọng tâm của ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh năm 2023. Chủ trì, phối hợp với Ban Cán sự Đảng Tòa án nhân dân tỉnh và các cơ quan liên quan tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành văn bản lãnh đạo các cơ quan, đơn vị phối hợp tốt với Tòa án nhân dân trong việc cung cấp tài liệu, chứng cứ trong các vụ án hành chính, đảm bảo giải quyết vụ án khách quan, đúng tiến độ, theo đúng quy định pháp luật.
Đoàn Cần
.