Hà Nam: Tổ chức giao ban các cơ quan Khối nội chính tỉnh quý III, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2022

Thứ Hai, 24/10/2022, 09:13 [GMT+7]
    Quý III/2022, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh Hà Nam cơ bản ổn định. Các cơ quan Khối nội chính phối hợp triển khai, thực hiện có hiệu quả Quy định 504- QĐ/TU, ngày 26/7/2022 của BTV Tỉnh ủy Quy định “về việc lãnh đạo công tác phối hợp giữa các cơ quan nội chính tỉnh Hà Nam”; kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại Hội nghị giao ban thủ trưởng các cơ quan Khối nội chính tỉnh quý II/2022; lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, ngành tăng cường công tác phối hợp đảm bảo tuyệt đối an toàn các mục tiêu chính trị, kinh tế, văn hóa, thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương, đảm bảo đúng quy định, tham mưu xử lý kịp thời các vấn đề phức tạp không để xảy ra đột xuất, bất ngờ.
 
Đồng chí Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu kết luận tại Hội nghị
Đồng chí Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu kết luận tại Hội nghị
    Các cơ quan tố tụng đã phối hợp chặt chẽ trong đấu tranh phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm, đảm bảo chất lượng, tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các loại án không để xảy ra trường hợp nào bị khởi tố, truy tố oan sai, bỏ lọt tội phạm. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, bổ trợ tư pháp, thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo (KNTC), tôn giáo, hải quan, quản lý thị trường, thi hành án dân sự, cải cách hành chính, cải cách tư pháp được quan tâm thực hiện hiệu quả.
 
    Quý IV/2022, Khối các cơ quan nội chính tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc có hiệu quả các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng. Đảm bảo tốt công tác quốc phòng, an ninh, trọng tâm là chỉ đạo hoàn thành diễn tập khu vực phòng thủ năm 2022, thực hiện tốt công tác tuyển quân năm 2023.
 
    Các cơ quan tố tụng phối hợp chặt chẽ trong tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo tội phạm và kiến nghị khởi tố; đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm, nâng cao chất lượng điều tra, truy tố, xét xử các vụ án, các phiên tòa trực tuyến, rút kinh nghiệm, phiên tòa số hóa hồ sơ.
 
    Tiếp tục triển khai có hiệu quả kế hoạch thanh tra năm 2022, trong đó tập trung giải quyết KNTC của công dân, nhất là các vụ việc khiếu kiện phức tạp, đông người, những vụ việc liên quan đến đất đai, giải phóng mặt bằng (GPMB).
 
    Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu Khối các cơ quan nội chính tỉnh tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc có hiệu quả các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Cùng đó, bám sát chức năng, nhiệm vụ, chương trình kế hoạch đề ra, tăng cường phối hợp nắm chắc tình hình cơ sở, cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương, các cơ quan quản lý nhà nước liên quan giải quyết triệt để các vụ việc phức tạp, còn tồn đọng và các vụ việc mới nảy sinh.
 
    Các cơ quan tố tụng của tỉnh tăng cường công tác phối hợp chặt chẽ trong điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án, đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm; phối hợp chặt chẽ trong tiếp nhận, giải quyết tin tố giác, tin báo tội phạm và kiến nghị khởi tố. Các huyện ủy, thị ủy, thành ủy chỉ đạo cơ quan Khối nội chính cấp huyện tăng cường công tác phối hợp, nắm chắc tình hình địa bàn, tham mưu cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết, xử lý kịp thời, hiệu quả các vấn vấn đề an ninh trật tự nảy sinh ngay từ cơ sở.
 
    Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách tư pháp, tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nhất là lĩnh vực đất đai, hỗ trợ bồi thường giải phóng GPMB. Ban Nội chính Tỉnh ủy phối hợp chặt chẽ với các cơ quan nội chính nắm chắc tình hình, tổng hợp, tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo xử lý có hiệu quả những vấn đề phức tạp, nảy sinh trên địa bàn.                                       
                                       Lê Khắc Thìn 
(Ban Nội chính Tỉnh ủy Hà Nam)
.