Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình làm việc với Ban Nội chính Tỉnh ủy

Thứ Ba, 30/08/2022, 05:53 [GMT+7]
    Vừa qua, đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình đã làm việc với Ban Nội chính Tỉnh ủy về tình hình thực hiện nhiệm vụ 8 tháng năm 2022 và định hướng thời gian tới. 
 
    Theo báo cáo tại buổi làm việc, trong tháng 8 năm 2022, Ban Nội chính Tỉnh ủy Hòa Bình đã thực hiện tốt các nhiệm vụ do Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy giao và thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhóm nhiệm vụ chính theo Quy định số 04-QĐ/TW; tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy triển khai thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo của Ban Nội chính Trung ương, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương; chủ động, đề xuất, tham mưu với cấp ủy xây dựng các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, các nhiệm vụ của cấp ủy về lĩnh vực nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp; Phối hợp với các ngành chủ trì 04 đoàn rà soát, kiểm tra, giám sát. Theo dõi, nắm tình hình tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ việc, vụ án về tham nhũng, kinh tế trên địa bàn; theo dõi, xử lý kịp thời đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân… 
 
Toàn cảnh buổi làm việc
Toàn cảnh buổi làm việc
    Tham mưu giúp Thường trực Tỉnh ủy lãnh đạo thực hiện Thông báo số 08-TB/BCĐTW, ngày 30/12/2021 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực về việc chỉ đạo xử lý các vi phạm liên quan trên địa bàn. Bên cạnh đó đã hướng dẫn, trả lời 12 lượt công dân gửi đơn đăng ký gặp đồng chí Bí thư Tỉnh ủy; tiếp nhận, xử lý, tham mưu, theo dõi, đôn đốc đơn thư đúng quy định với tổng số 227 đơn, đã chuyển cơ quan có thẩm quyền giải quyết 90 đơn; hướng dẫn, trả lời và lưu 137 đơn… Qua đó đã góp phần giữ vững tình hình chính trị, an ninh và trật tự an toàn xã hội, trên địa bàn không xảy ra điểm nóng.
 
    Bên cạnh những kết quả đã đạt được còn những khó khăn, hạn chế như: Việc tham mưu xử lý một số vụ án, vụ việc xảy ra trên địa bàn của một số cán bộ, công chức còn chưa sâu. Công tác phối hợp, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị trong việc tham mưu xử lý trách nhiệm người đứng đầu tại một số cơ quan, đơn vị trong thực hiện một số quy định của Đảng, pháp luật về phòng, chống tham nhũng, việc kê khai, công khai tài sản, thu nhập còn hạn chế…
 
    Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận những kết quả của Ban Nội chính Tỉnh ủy đạt được trong thời gian qua. 
 
    Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Ban Nội chính Tỉnh ủy thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ; tăng cường phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh triển khai nghiêm túc các văn bản của Trung ương, của tỉnh liên quan đến công tác nội chính; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, cải cách tư pháp; thường xuyên nắm tình hình, đôn đốc công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án đối với các vụ án về tham nhũng; công tác kiểm tra, giám sát việc thanh tra vụ việc, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế. 
 
    Tham mưu giải quyết kịp thời các vấn đề nổi lên về an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, nhất là về an ninh trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, an ninh tôn giáo, an ninh nông thôn... Tham mưu giải quyết kịp thời, dứt điểm đúng pháp luật các vụ việc khiếu nại, tố cáo xảy ra trên địa bàn, không để đơn, thư vượt cấp, kéo dài. 
                                                                                                       P.V
.