Ban Nội chính Tỉnh ủy Yên Bái: Một số hoạt động trọng tâm tháng 4/2022

Thứ Sáu, 20/05/2022, 11:21 [GMT+7]
    Tháng 4/2022, Ban Nội chính Tỉnh ủy Yên Bái đã chủ động tham mưu giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo triển khai công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp. Tham mưu Thường trực Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị giao ban công tác nội chính Quý I triển khai nhiệm vụ Quý II/2022; tham mưu Tỉnh ủy ban hành Báo cáo kết quả lãnh đạo, chỉ đạo công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp quý I, phương hướng nhiệm vụ quý II năm 2022; tham mưu xây dựng dự thảo báo cáo kết quả thực hiện Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo tại các phiên họp của Ban Chỉ đạo, cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, tiêu cực trong năm 2021; tham mưu triển khai thực hiện Kế hoạch của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, tiêu cực kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố các vụ việc có dấu hiệu tội phạm về tham nhũng, kinh tế, tiêu cực và công tác giám định, định giá tài sản trong giải quyết các vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế, tiêu cực tại tỉnh Yên Bái; tham mưu triển khai việc tổng kết công tác rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội và thực hiện kiến nghị của Kiểm toán nhà nước từ 2015 đến năm 2021.
 
Cán bộ, công chức Ban Nội chính Tỉnh ủy tham gia ngày Cuối tuần cùng nhân dân tại thôn Quyết Thắng, xã Cảm Nhân, huyện Yên Bình. (Ảnh Baoyenbai)
Cán bộ, công chức Ban Nội chính Tỉnh ủy tham gia ngày: Cuối tuần cùng nhân dân tại thôn Quyết Thắng, xã Cảm Nhân, huyện Yên Bình. (Ảnh Baoyenbai)
    
    Trong tháng, Ban Nội chính Tỉnh ủy tham mưu Tỉnh ủy tham gia ý kiến vào dự thảo Tờ trình, Đề án “Thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực” và Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, chế độ làm việc, quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về PCTN, tiêu cực. Chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị trong tỉnh thực hiện một số nhiệm vụ phục vụ Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, tiêu cực; ban hành văn bản hướng dẫn, chỉ đạo giải quyết 01 vụ án; ban hành Quyết định giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy Yên Bái trong việc thực hiện một số văn bản chỉ đạo của Bộ Chính trị; Chỉ thị số 35-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; Chỉ thị số 27-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; Quy định số 11-QĐi/TW về trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân.
 
    Ban Nội chính Tỉnh ủy Yên Bái thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ công tác, như: Giúp Thường trực Tỉnh ủy tiếp nhận, xử lý đơn thư, khiếu nại, tố cáo theo quy định; tham gia ý kiến, đề xuất đối với các văn bản do Tỉnh ủy, Ban Nội chính Trung ương và các cơ quan gửi xin ý kiến, thẩm định; Qua khảo sát thực tế tại xã Cảm Nhân, huyện Yên Bình, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ phụ trách, theo dõi, giúp đỡ xã và thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững năm 2022.
Anh Hưng
.