Quảng Trị: Một số kết quả công tác tháng 4/2022

Thứ Sáu, 20/05/2022, 08:21 [GMT+7]
    Tháng 4/2022, Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Trị tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp theo Kế hoạch số 55-KH/TU ngày 17/4/2022 về kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo tội phạm, kiến nghị khởi tố các vụ việc có dấu hiệu tội phạm về tham nhũng, kinh tế, tiêu cực và công tác giám định, định giá tài sản trong giải quyết các vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế, tiêu cực; báo cáo thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực từ ngày 20/01/2022 đến 18/4/2022; chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, đề xuất với Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy xử lý một số vụ việc, vụ án theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước và các vấn đề đột xuất, nổi cộm, dư luận xã hội quan tâm; tham mưu, đề xuất Thường trực tỉnh ủy, chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan tố tụng đẩy nhanh tiến độ giải quyết các vụ án, vụ việc nghiêm trọng, phức tạp trên địa bàn tỉnh.
 
Đồng chí Nguyễn Đăng Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Trị phát biểu tại hội nghị giao ban công tác nội chính quý I, triển khai nhiệm vụ quý II năm 2022 (Ảnh Trang TTĐT Tỉnh ủy Quảng Trị)
Đồng chí Nguyễn Đăng Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Trị phát biểu tại Hội nghị giao ban công tác nội chính quý I, triển khai nhiệm vụ quý II năm 2022 (Ảnh Trang TTĐT Tỉnh ủy Quảng Trị)
    Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy tham mưu đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tiếp, đối thoại với công dân định kỳ theo Quy định số 11-QĐ/TW của Bộ Chính trị theo đúng đối tượng quy định; tham gia tiếp công dân định kỳ do UBND tỉnh tổ chức; trong tháng đã tiếp 02 lượt công dân đến trụ sở cơ quan Tỉnh ủy phản ánh, kiến nghị.
 
    Trong tháng, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã thụ lý 07 đơn, thư khiếu nại, tố cáo; trong đó, đơn do Thường trực Tỉnh ủy chuyển đến 02 đơn, trực tiếp nhận 02 đơn, tháng 3/2022 chuyển sang 03 đơn. Đã xử lý 05 đơn, đang xử lý 02 đơn. Các đơn, thư do Thường trực Tỉnh ủy chuyển đến, đơn, thư do Ban Nội chính nhận trực tiếp đều được theo dõi, đôn đốc việc giải quyết và tổng hợp báo cáo Thường trực Tỉnh ủy theo quy định. Nội dung đơn, thư công dân gửi chủ yếu liên quan đến lĩnh vực đất đai, việc giải quyết các vụ án và các cơ quan tư pháp.
 
    Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Trị cũng đã thực hiện có kết quả các nhiệm vụ khác, như: Tham gia một số Đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; thực hiện Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2022; phối hợp Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy tham gia góp ý dự thảo các quy trình về kiểm tra, giám sát, giải quyết khiếu nại, tố cáo, thi hành kỷ luật đảng của cấp ủy các cấp; phối hợp với các cơ quan nội chính, cấp ủy các địa phương nắm bắt tình hình, những vấn đề nổi lên trong công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp để tham mưu Ban Thường vụ, Thường trực tỉnh ủy chỉ đạo xử lý; phối hợp với các cơ quan tố tụng trong việc tổ chức các cuộc họp liên ngành để bàn biện pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình xử lý các vụ án, vụ việc phức tạp thuộc diện Thường trực tỉnh ủy theo dõi, chỉ đạo; phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh xây dựng kế hoạch phối hợp công tác tuyên truyền chuyên mục nội chính và phòng, chống tham nhũng năm 2022; phối hợp phát sóng chuyên mục định kỳ tháng 4/2022.
 
    Với nhiệm vụ là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh, Ban Nội chính tỉnh ủy đã làm tốt công tác đôn đốc, theo dõi, tổng hợp thông tin phục vụ lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đối với các cơ quan tư pháp và hoạt động cải cách tư pháp; tham mưu Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh ban hành Chương trình công tác trọng tâm cải cách tư pháp năm 2022. Theo dõi, đôn đốc Ban chỉ đạo CCTP các huyện, thị, thành phố, các cơ quan tư pháp triển khai thực hiện Kế hoạch 05-KH/TU của Ban Thường vụ tỉnh ủy về triển khai thực hiện Kết luận 84-KL/TW ngày 29/7/2020 của Bộ Chính trị. 
 
    Ban Nội chính tỉnh ủy thường xuyên, theo dõi, nắm tình hình an ninh trật tự, hoạt động các cơ quan nội chính, các vụ việc phức tạp nổi lên trên địa bàn; đôn đốc các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc và các cơ quan khối nội chính thực hiện công tác nội chính và cải cách tư pháp; theo dõi, tổng hợp tình hình báo chí phản ánh, dự luận xã hội quan tâm.
Duy Anh
.