Ban Nội chính Tỉnh ủy Thái Bình:Ký Quy chế phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh trong công tác phòng, chống tham nhũng thuộc lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng

Thứ Sáu, 24/12/2021, 16:26 [GMT+7]
    Vừa qua, Ban Nội chính Tỉnh ủy Thái Bình và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh đã ký kết Quy chế phối hợp trong công tác phòng, chống tham nhũng thuộc lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng. Dự lễ ký có các đồng chí: Hoàng Thái Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; Phan Thị Tuyết Chinh, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Thái Bình; các đồng chí lãnh đạo, trưởng phòng chuyên môn của Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Thái Bình, Ngân hàng thương mại trong tỉnh.
 
Quang cảnh Lễ ký
Quang cảnh Lễ ký
    Quy chế phối hợp gồm 3 Chương, 8 Điều, quy định rõ về nguyên tắc, nội dung, trách nhiệm và hình thức phối hợp của Ban Nội chính Tỉnh ủy và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Thái Bình trong công tác phòng, chống tham nhũng thuộc lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng.
 
    Các nội dung phối hợp bao gồm: Nghiên cứu đề xuất với Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng thuộc lĩnh vực ngân hàng. Tham mưu, đề xuất với cấp ủy tỉnh cho chủ trương, định hướng, ý kiến chỉ đạo xử lý các vụ án, vụ việc nghiêm trọng, phức tạp kéo dài liên quan đến lĩnh vực ngân hàng; phối hợp trong công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng; phối hợp rà soát để kiến nghị khắc phục những sơ hở trong quản lý, bất cập, vướng mắc trong cơ chế, chính sách pháp luật về tín dụng, ngân hàng…
 
    Hai cơ quan thống nhất, giao Phòng Theo dõi công tác phòng, chống tham nhũng, Ban Nội chính Tỉnh ủy và Thanh tra, giám sát Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Thái Bình là đầu mối giúp lãnh đạo hai cơ quan theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Quy chế này, định kỳ báo cáo lãnh đạo hai cơ quan.
                                                                                    Nguyễn Thị Khánh
(Ban Nội chính Tỉnh ủy Thái Bình)
.