Ban Nội chính Tỉnh ủy Nghệ An ký Quy chế phối hợp công tác giai đoạn 2022-2026 với Đảng đoàn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh

Thứ Ba, 21/12/2021, 15:27 [GMT+7]
    Ban Nội chính Tỉnh ủy Nghệ An và Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh vừa ký kết Quy chế phối hợp công tác giai đoạn 2022-2026. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Hồ Lê Ngọc, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; Võ Thị Minh Sinh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh chủ trì Hội nghị. Tham dự lễ ký kết có các đồng chí Phó trưởng Ban Nội chính, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo các phòng, ban của hai cơ quan.
 
    Tại buổi Lễ ký kết Qui chế, các đại biểu đã nghe báo cáo đánh giá về những kết quả đạt được và những tồn tại hạn chế trong việc thực hiện Quy chế phối hợp giai đoạn 2017-2021. Theo đó, sau gần 5 năm thực hiện, hai cơ quan đã thực hiện hiệu quả những nội dung nổi bật như: Trao đổi, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến nội dung phối hợp; tham mưu Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành chủ trương, chính sách quan trọng về nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam; tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; tham gia xây dựng nhà nước, giới thiệu người có đủ tiêu chuẩn ứng cử vào đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp...
 
Quang cảnh buổi Lễ
Quang cảnh buổi Lễ
    Bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện Quy chế giữa 02 cơ quan trong thời gian qua vẫn còn một số tồn tại như: Công tác phối hợp trong giám sát, phản biện, cung cấp thông tin, vụ việc vụ án, đơn thư khiếu nại, tố cáo chưa thường xuyên, đầy đủ; chưa phối hợp tốt trong việc phân tích ý kiến, kiến nghị của cử tri trước các kỳ họp Quốc hội, Hội đồng nhân dân tỉnh liên quan đến vấn đề an ninh quốc phòng, dân tộc, tôn giáo, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; việc phối hợp trong giám sát trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực chưa chủ động ...
 
Lễ Ký  Quy chế phối hợp giữa Ban Nội chính Tỉnh ủy Nghệ An và và Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh
Lễ Ký Quy chế phối hợp giữa Ban Nội chính Tỉnh ủy Nghệ An và và Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh
    Từ những kết quả, hạn chế, bài học kinh nghiệm được rút ra trong giai đoạn 2017-2021, Ban Nội chính Tỉnh ủy Nghệ An và Đảng đoàn MTTQ tỉnh tiếp tục ký kết Quy chế phối hợp công tác giai đoạn 2022-2026 với những nội dung đầy đủ, sát thực hơn. Trong đó, hai cơ quan tiếp tục tăng cường phối hợp trong tham mưu cho Tỉnh ủy, kiến nghị HĐND tỉnh, UBND tỉnh về chủ trương, chính sách, pháp luật về nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, cải cách tư pháp, cải cách hành chính; phát huy vai trò giám sát và phản biện xã hội của MTTQ các cấp; phối hợp kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực; đồng thời, phối hợp làm tốt hơn nữa công tác nắm tình hình, tham mưu xử lý các tình huống chính trị, các vấn đề nổi cộm có liên quan đến an ninh quốc phòng, tôn giáo, dân tộc; các vụ việc, vụ án tham nhũng, tiêu cực; tăng cường trao đổi thông tin về xử lý các vụ án tham nhũng, tiêu cực nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm,các nhân tố mới, điển hình trong phòng chống tham nhũng, tiêu cực; đấu tranh phản bác các luận điểm sai trái của các thế lực thù địch…
Lê Thị Thủy
(Ban Nội chính Tỉnh ủy Nghệ An)
.