Ban Nội chính Tỉnh ủy Lào Cai giao ban công tác tháng 10/2021

Thứ Sáu, 19/11/2021, 06:52 [GMT+7]
    Ban Nội chính Tỉnh ủy Lào Cai vừa tổ chức họp giao ban công tác tháng 10, triển khai nhiệm vụ tháng 11/2021. Đồng chí Lý Văn Hải, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì cuộc họp. Tham dự cuộc họp, có các đồng chí lãnh đạo Ban cùng toàn thể cán bộ công chức nhân viên thuộc Ban.
 
    Theo báo cáo tại cuộc họp, trong tháng 10/2021 Ban Nội chính Tỉnh ủy đã chủ động tham mưu Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp theo kế hoạch đã đề ra; tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ của cơ quan thường trực Đề án 16; Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh; thường xuyên theo dõi, đôn đốc thực hiện các kết luận của Tỉnh ủy, kịp thời tham mưu Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo xử lý hiệu quả vụ việc phức tạp dư luận xã hội quan tâm. Chủ động phối hợp với các cơ quan khối nội chính tỉnh, các huyện ủy, thành ủy, thị ủy trong việc nắm tình hình, tổng hợp, xử lý thông tin, kịp thời tham mưu Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xử lý tốt các vụ việc phát sinh... góp phần quan trọng vào việc giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Thực hiện nghiêm chỉ đạo của cơ quan, của tỉnh, Trung ương về thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới. 
 
Quang cảnh cuộc họp
Quang cảnh cuộc họp
    Phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy tham mưu Thường trực Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị sơ kết công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp 9 tháng, phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2021 trên địa bàn tỉnh.
 
    Thực hiện nhiệm vụ Cơ quan Thường trực Đề án số 16-ĐA/TU ngày 11/12/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI về “nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng; bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2020-2025” (Đề án 16): Tiếp tục nghiên cứu, viết chuyên đề phòng, chống tham nhũng theo Quyết định số 37-QĐ/BNCTU ngày 01/7/2021 của Ban; làm việc với làm việc với Thường trực Huyện ủy Mường Khương về đôn đốc, hướng dẫn thực hiện thực hiện Đề án 16 và công tác Tôn giáo. Phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình chuẩn bị kịch bản, nội dung phỏng vấn, ghi hình thực hiện phóng sự chuyên đề tháng 10, tháng 11 về PCTN tại thị xã Sa Pa theo văn bản đề nghị phối hợp số 256/ĐPTTH-TSCĐ ngày 15/9/2021; tham mưu ban hành công văn số 515-CV/BNCTU ngày 19/10/2021 của Ban Nội chính Tỉnh ủy về điều chỉnh thời gian xây dựng cuốn tài liệu tuyên truyền công tác kiểm tra, giám sát và phòng, chống tham nhũng.
 
    Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 16-CT/TU ngày 03/6/2016 của Tỉnh ủy về tiếp tục tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Tham mưu BCĐ CCTP tỉnh tổ chức Hội nghị đánh giá công tác CCTP 9 tháng, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2021; ban hành báo cáo kết quả hoạt động Ban Chỉ đạo CCTP tỉnh 9 tháng năm 2021 và kết luận sau Hội nghị; triển khai cuộc kiểm tra của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh đối với Cục Thi hành án dân sự tỉnh về kiểm tra thực hiện công tác cải cách tư pháp; việc thực hiện các quy định của pháp luật về thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính. Phối hợp với Tòa án nhân dân tỉnh báo cáo kết quả rà soát 31 bản án hành chính đã có hiệu lực pháp luật Tòa án tuyên chấp nhận yêu cầu của người khởi kiện (Báo cáo số 71-BC/BNCTU của Ban Nội chính Tỉnh ủy).
 
    Ban hành 07 văn bản phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành và phối hợp của cơ quan; đề xuất nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/TU ngày 01/10/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển thành phố Lào Cai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Nghị quyết số 18-NQ/TU ngày 01/10/2021 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển thị xã Sa Pa đến năm 2030 tầm nhìn 2050. Thực hiện 04 cuộc kiểm tra, giám sát.
 
    Công tác rà soát các kết luận thanh tra kinh tế - xã hội; đôn đốc các kết luận của Tỉnh ủy về công tác PCTN: Kết luận mới tiếp nhận: 07 kết luận. Qua rà soát 07 kết luận chưa có nội dung cần báo cáo cấp trên chỉ đạo.
 
    Phối hợp với các cơ quan tham mưu giúp Thường trực Tỉnh ủy tiếp công dân theo Quy chế số 14-QC/TU ngày 26/9/2019 (01 buổi/11 lượt/17 công dân).  Báo cáo kết quả phiên tiếp công dân của Thường trực Tỉnh ủy (ngày 28/9/2021). Thực hiện tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân theo lịch. Tham gia tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân 05 buổi/11 lượt/11 công dân.
 
    Tổng số đơn tiếp nhận 43 đơn, trong đó, đơn gửi đến Tỉnh ủy: Tiếp nhận và xử lý 34/34 đơn, tham mưu báo cáo đề xuất, xử lý xin ý kiến Thường trực Tỉnh ủy. Đơn thư gửi đến Ban: Tiếp nhận và xử lý 09/09 đơn.
 
    Theo dõi, đôn đốc các cơ quan chức năng xử lý, giải quyết theo thẩm quyền: 26 vụ án, vụ việc (các vụ án, vụ việc thuộc diện Tỉnh ủy chỉ đạo: 08 vụ việc, vụ án (vụ việc 04, vụ án 03; đơn thư: 01); các vụ án do Ban Nội chính Tỉnh ủy theo dõi đôn đốc: 18 vụ việc, vụ án (vụ việc 09; vụ án 07; đơn thư: 02); đã đưa ra khỏi diện theo dõi 04 vụ việc, còn 22 vụ việc đang giải quyết, trong đó: Các vụ án, vụ việc Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo 08 vụ, việc; các vụ án, vụ việc, đơn thư Ban Nội chính Tỉnh ủy đôn đốc giải quyết, báo cáo Thường trực Tỉnh ủy 18 vụ, việc; Thường trực Tỉnh ủy đưa ra khỏi diện theo dõi 04 vụ việc; còn 14 việc đang giải quyết.
                                                                                                               P.V
.