An Giang: Kết quả công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp 9 tháng năm 2021

Thứ Sáu, 05/11/2021, 07:03 [GMT+7]
    Với sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang, sự chủ động và nỗ lực của các cơ quan khối nội chính, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Tỉnh được giữ vững. Công tác tiếp công dân được thực hiện nghiêm túc, giải quyết kịp thời phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo từ cơ sở.
 
    Các cơ quan chức năng triển khai đồng bộ các giải pháp, mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm, triệt phá các băng nhóm, đường dây đánh bạc, ma túy liên tỉnh; định hướng tuyên truyền, cung cấp thông tin chính xác cho báo chí về những sự kiện nhạy cảm, phức tạp xảy ra trên địa bàn, đồng thời phản bác các thông tin sai sự thật, xuyên tạc gây ảnh hưởng xấu đến các cá nhân và tổ chức có liên quan; kịp thời phát hiện, điều tra, truy tố, xét xử nhanh các vụ án về tội tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh, ở lại Việt Nam trái phép phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid -19.  
 
Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh An Giang bắt tạm giam bị can Nguyễn Văn Võ về hành vi “Rửa tiền” liên quan đến đối tượng Nguyễn Thị Kim Hạnh (Mười Tường)
Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh An Giang bắt tạm giam bị can Nguyễn Văn Võ về hành vi “Rửa tiền” liên quan đến đối tượng Nguyễn Thị Kim Hạnh (Mười Tường)
    Công tác phòng, chống tham nhũng được các cấp ủy, ngành, địa phương tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện, đặc biệt chú trọng các giải pháp về phòng ngừa. Công tác thanh tra, kiểm tra trách nhiệm về phòng, chống tham nhũng được tăng cường, tập trung vào các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng; việc xử lý được thực hiện nghiêm túc. 
 
    Theo báo cáo, kết quả hoạt động của các cơ quan tư pháp với  tổng số án thụ lý là 1.573 vụ 1.511 bị can. Kết thúc điều tra, đề nghị truy tố 576 vụ 957 bị can; đình chỉ điều tra 23 vụ 22 bị can; tạm đình chỉ điều tra 469 vụ 35 bị can; đang giải quyết các vụ còn lại. Viện Kiểm sát nhân dân hai cấp thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp trong giai đoạn truy tố đối với 687 vụ 1.180 bị can; đã truy tố 580 vụ 957 bị can và thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử sơ thẩm án hình sự đối với 983 vụ 1.783 bị cáo, xét xử phúc thẩm 246 vụ 313 bị cáo;  Tòa án nhân dân hai cấp thụ lý 12.482 vụ, giải quyết 8.274 vụ, đạt tỉ lệ 66,29%. Trong đó, Tòa án tỉnh thụ lý 1.082 vụ, giải quyết 552 vụ, đạt tỉ lệ 51,02%; tòa án cấp huyện thụ lý 11.400 vụ, giải quyết 7.722 vụ, đạt tỉ lệ 67,74%. 
 
    Cơ quan thi hành án dân sự hai cấp thụ lý 17.676 việc tương ứng hơn 4.300 tỷ đồng; xác minh phân loại có 12.713 việc tương ứng hơn 1.535 tỷ đồng có điều kiện, đã giải quyết xong 9.311 việc tương ứng hơn 662 tỷ đồng, đạt tỉ lệ 73,24% về việc và 43,15% về tiền; chuyển kỳ sau 8.179 việc tương ứng hơn 3.244 tỷ đồng.
 
    Ngành Thanh tra tiến hành 65 cuộc thanh tra; ban hành 50 kết luận với 77 đơn vị được thanh tra. Qua thanh tra phát hiện vi phạm với số tiền hơn 1,8 tỷ đồng và 3.028,40m2 đất; kiến nghị thu hồi về ngân sách nhà nước 897,6 triệu đồng; kiến nghị xử lý khác 940 triệu đồng và 3.028,40m2 đất; kiến nghị xử lý hành chính 15 cá nhân; chuyển Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Phú Tân 01 vụ/01 đối tượng. 
 
    Toàn tỉnh tổ chức tiếp 4.656 lượt công dân; trong đó, tiếp thường xuyên 3.321 lượt người, định kỳ và đột xuất của lãnh đạo tỉnh 1.335 lượt; tiếp nhận, giải quyết 2.011/2.011 đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; trong đó, có 1.235 đơn đủ điều kiện xử lý (thuộc thẩm quyền 255 đơn, không thuộc thẩm quyền 980 đơn) và 776 đơn không đủ điều kiện xử lý. 
 
    Các cấp, các ngành đã thực hiện 549 cuộc tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng thông qua các buổi họp chi bộ, họp đơn vị, hội nghị, tập huấn với 15.671 lượt người tham dự. Qua đó đã tạo chuyển biến tích cực, nâng cao nhận thức, thái độ, tinh thần trách nhiệm của công chức, người lao động, trước hết là của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương trong công tác phòng, chống tham nhũng nhằm góp phần ngăn chặn, phòng ngừa hành vi tham nhũng, tiêu cực.
 
    Trong thời gian tới, tỉnh An Giang tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, quy định của Nhà nước về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp, nhất là đảm bảo an ninh chính chính trị, trật tự an toàn xã hội và công tác phòng, chống dịch Covid-19 khu vực tuyến biên giới và trong nội địa của Tỉnh. 
 
    Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến các nghị quyết, chỉ thị của Đảng và pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân; kiểm tra, giám sát đối với các cấp ủy, tổ chức đảng trong việc thực hiện các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
 
    Quan tâm chỉ đạo tăng cường, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phối hợp giữa các cơ quan trong khối nội chính; công tác phối hợp giữa cơ quan tham mưu của Đảng với các cơ quan có chức năng trong việc tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp; xử lý kịp thời, đúng quy định pháp luật đối với các vụ việc, vụ án có dấu hiệu tham nhũng, tiêu cực, dư luận xã hội quan tâm.
                                                                Phan Xuân Quí
(Ban Nội chính Tỉnh ủy An Giang)
.