Đồng chí Trưởng Ban Nội chính Trung ương kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng tại Đà Nẵng

Thứ Hai, 15/11/2021, 16:29 [GMT+7]
    Ngày 14/11, tại Đà Nẵng, Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị do đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương làm Trưởng đoàn, có buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng để thông báo kết quả kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền, cụ thể hóa và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.
 
    Tham gia Đoàn có đồng chí Trần Quốc Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng Đoàn kiểm tra.
 
Quang cảnh buổi làm việc
Quang cảnh buổi làm việc
    Tại Hội nghị, đồng chí Trần Quốc Cường, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng Đoàn kiểm tra thông qua dự thảo báo cáo tóm tắt kết quả kiểm tra của Đoàn. Theo đó, Ban thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đã quán triệt toàn diện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, công tác tổ chức được thực hiện nghiêm túc, bài bản, khoa học, đúng theo hướng dẫn của Trung ương, triển khai từ cấp ủy đến chi bộ... Quá trình thực hiện có nhiều điểm mới, cách làm hay, sáng tạo; 100% các tổ chức, cơ sở đảng đã tổ chức nghiên cứu, quán triệt nghị quyết; công tác tuyên truyền được quan tâm đúng mức, nhất là trên các phương tiện thông tin đại chúng. Nhiều đơn vị triển khai có cách làm hay, sáng tạo như: Đảng ủy Văn phòng Thành ủy, Đảng ủy Quận Ngũ Hành Sơn, Đảng ủy Tổng công ty Điện lực miền Trung... Nhờ đó, bước đầu Nghị quyết đã đi vào cuộc sống, được cán bộ, nhân dân nhiệt tình ủng hộ.
 
    Bên cạnh đó, do tình hình dịch COVID-19 còn diễn biến phức tạp nên nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội của thành phố Đà Nẵng đều suy giảm và đạt thấp so với kế hoạch, an sinh xã hội còn phát sinh nhiều vấn đề cần tập trung giải quyết. Vì vậy, còn tồn tại một số hạn chế như: Các nội dung tuyên truyền có lúc, có nơi còn hạn chế; công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát có nơi chưa thường xuyên; công tác định hướng dư luận xã hội còn có lúc chưa kịp thời. Các cấp ủy phải tập trung chống dịch nên công tác triển khai, quán triệt Nghị quyết phải tổ chức giãn cách, trực tuyến, khó khăn trong đảm bảo chất lượng, số lượng người tham gia.
 
Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương phát biểu kết luận
Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương phát biểu kết luận
    Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương đánh giá cao những nỗ lực của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng và các cấp ủy đảng trong triển khai quán triệt, học tập, tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Đà Nẵng đã khẩn trương xây dựng, ban hành các kế hoạch thực hiện Nghị quyết, bảo đảm cụ thể, không chồng chéo, trùng lặp, trong đó có 7 văn bản quan trọng để thực hiện các nhiệm vụ, định hướng của Nghị quyết. Công tác tuyên truyền, định hướng được tổ chức linh hoạt, ứng dụng tốt công nghệ thông tin. Lãnh đạo thành phố quan tâm chỉ đạo kiểm tra, giám sát việc quán triệt, triển khai Nghị quyết. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được chú trọng; phát triển kinh tế - xã hội tiếp tục được chỉ đạo kịp thời, quyết liệt, linh hoạt. 
 
    Đồng chí Phan Đình Trạc đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng khẩn trương xây dựng kế hoạch cụ thể tiếp tục khắc phục các hạn chế, thiếu sót, tồn tại trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo; thúc đẩy quyết liệt các dự án chậm tiến độ; tiếp tục xác định rõ việc học tập, quán triệt Nghị quyết là nhiệm vụ thường xuyên, cơ bản trong cả nhiệm kỳ; đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các tổ chức đảng, đảng viên trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Ban Thường vụ Thành ủy cũng cần chỉ đạo khẩn trương rà soát, sửa đổi, bổ sung các chương trình, kế hoạch và phân công trách nhiệm rõ ràng để phấn đấu xây dựng Đà Nẵng đến năm 2030 trở thành một đô thị lớn của cả nước và khu vực Đông Nam Á. Về những kiến nghị, đề xuất của Ban Thường vụ Thành ủy, Đoàn kiểm tra ghi nhận, tổng hợp báo cáo với Trung ương xem xét, giải quyết.
 
    Nhân dịp này, Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị do đồng chí Phan Đình Trạc làm Trưởng Đoàn cũng đã trao tặng trang thiết bị y tế cho UBND thành phố Đà Nẵng và 1.000 suất quà cho công nhân khu Công nghệ cao và các Khu công nghiệp thành phố Đà Nẵng. 
 
    Trước đó, từ ngày 5/11, Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị đã tiến hành kiểm tra các đơn vị: Văn phòng Thành ủy Đà Nẵng, Đảng ủy Sở Nội vụ, Đảng ủy Sở Kế hoạch & Đầu tư, Đảng ủy Quận Ngũ Hành Sơn, Đảng ủy Sở Tài nguyên & Môi trường, Đảng ủy Khu Công nghệ cao và các Khu công nghiệp thành phố Đà Nẵng, Đảng ủy Tổng công ty Điện lực miền Trung. Nội dung kiểm tra tập trung vào các hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo của các đơn vị về nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền, cụ thể hóa và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
                                                                                                      P.V
.