Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Trị: Kết quả công tác tháng 8/2021

Thứ Tư, 15/09/2021, 06:39 [GMT+7]
    Tháng 8/2021, Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Trị đã chủ động tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy ban hành một số văn bản lãnh đạo, chỉ đạo về công tác nội chính và cải cách tư pháp; dự thảo Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 21-CTr/TU ngày 17/8/2021 của Tỉnh ủy về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp; theo dõi, tổng hợp nắm tình hình an ninh trật tự, hoạt động của các cơ quan nội chính và các vụ việc phức tạp trên địa bàn tỉnh báo cáo đề xuất Thường trực Tỉnh ủy chủ trương chỉ đạo.
 
Đồng chí Lê Quang Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị làm việc với Ban Nội chính Tỉnh ủy, tháng 9/2021 (Ảnh Tinhuyquangtri.vn)
Đồng chí Lê Quang Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị làm việc với Ban Nội chính Tỉnh ủy, tháng 9/2021 (Ảnh Tinhuyquangtri.vn)
    Tham mưu các nội dung về việc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TU ngày 05/4/2016 “Về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng đối với việc triển khai thi hành các đạo luật liên quan lĩnh vực tư pháp”; tổng kết 20 năm thực hiện Chỉ thị số 56-CT/TW ngày 18/8/2000 của Bộ Chính trị (khóa VIII) về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác của Hội Luật gia Việt Nam và sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TU ngày 10/6/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác của Hội Luật gia trong tình hình mới; sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TU ngày 30/8/2016 về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác nội chính và phòng, chống tham  nhũng; tham mưu đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chị thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, cải cách tư pháp và các văn bản hướng dẫn thi hành; tham mưu chỉ đạo công tác giải quyết đơn, thư, khiếu nại, tố cáo; tham mưu đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tiếp công dân theo Quy định số 11-QĐ/TW.
 
    Hoàn thiện báo cáo và thông báo kết luận giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Quy định 11-QĐi/TW của Bộ Chính trị; Quy định số 33-QĐi/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân đối với người đứng đầu cấp ủy các huyện, thị, thành phố trong toàn tỉnh; theo dõi nắm tình hình an ninh trật tự, hoạt động các cơ quan nội chính, các vụ việc phức tạp nổi lên trên địa bàn, theo dõi, tổng hợp tình hình báo chí phản ánh, dự luận xã hội quan tâm; phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Trị xây dựng và phát sóng chuyên mục Nội chính và Phòng, chống tham nhũng tháng 8, với nội dung: Công tác kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện pháp luật phòng, chống tham nhũng đối với lãnh đạo Ngân hàng Đầu tư và Phát triển tỉnh Quảng Trị.
 
    Trong tháng, Ban Nội chính Tỉnh ủy tích cực tham mưu, đề xuất, phục vụ các hoạt động của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh. Theo dõi, đôn đốc ban chỉ đạo cải cách tư pháp các huyện, thị, thành phố, các cơ quan tư pháp triển khai thực hiện Kế hoạch 05-KH/TU ngày 25/12/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai thực hiện Kết luận 84-KL/TW ngày 29/7/2020 của Bộ Chính trị; tham mưu kiện toàn thành viên Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh; tham mưu chuẩn bị nội dung giám sát việc thực hiện các nhiệm vụ cải cách tư pháp đối với Ban Thường vụ Thị ủy Quảng Trị. 
 
    Nắm thông tin về tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh và địa bàn biên giới, tuyến biển, điểm tin, báo chí phản ánh liên quan đến công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp; công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới.
 Tạ Anh Hưng
.