Ninh Bình: Một số kết quả công tác nội chính tháng 8/2021

Chủ Nhật, 12/09/2021, 07:53 [GMT+7]
    Trong tháng 8/2021, Tỉnh ủy Ninh Bình đã lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành trong khối nội chính tập trung thực hiện tốt công tác bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, trong đó, tăng cường xử lý các loại tội phạm về ma túy, buôn lậu, đánh bạc, vi phạm trật tự an toàn giao thông, khai thác khoáng sản trái phép…; thực hiện quyết liệt các biện pháp kiểm soát tình hình liên quan đến dịch bệnh Covid-19, chỉ đạo xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định về công tác phòng, chống dịch bệnh, không để lây lan trên địa bàn tỉnh.
 
    Các lực lượng chức năng duy trì nghiêm công tác trực sẵn sàng chiến đấu, phối hợp bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn trên các lĩnh vực, địa bàn trọng điểm; nắm chắc tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền chỉ đạo giải quyết những vấn đề nổi lên liên quan đến an ninh trật tự, không để xảy ra đột xuất bất ngờ; cử lực lượng, phối hợp tham gia công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật đảm bảo chặt chẽ, hiệu quả.
 
Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình
Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình
    Các cơ quan tiến hành tố tụng khởi tố 60 vụ/95 bị can; quyết định truy tố 57 vụ/126 bị can, xét xử 53 vụ/133 bị cáo; giải quyết, xét xử 204 vụ việc dân sự, hôn nhân gia đình, kinh doanh thương mại. Các cơ quan thi hành án Dân sự trong tỉnh thụ lý mới 253 việc, đã giải quyết xong 271 việc. Sở Tư pháp tổ chức hội nghị tổng kết và khen thưởng biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích trong cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND”; ban hành kế hoạch tổ chức cuộc thi báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật giỏi về pháp luật phòng, chống tham nhũng năm 2021 trên địa bàn tỉnh; tham gia góp ý vào 27 dự thảo văn bản theo đề nghị của HĐND tỉnh, UBND tỉnh và các sở ngành.
 
    Thanh tra các cấp tiến hành 97 cuộc thanh tra, kiểm tra, đã kết thúc 80 cuộc thanh tra; các cơ quan hành chính Nhà nước trong tỉnh đã tiếp 160 lượt công dân, xem xét, xác minh 12 đơn thư khiếu tố thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan hành chính các cấp, đã giải quyết 8/12 đơn; các cơ quan được giao tham mưu xử lý 67 đơn khiếu nại, tố cáo; trong đó lưu 45 đơn; chuyển giao, giải quyết và hướng dẫn 22 đơn.
 
    Ban Nội chính Tỉnh ủy đã chủ động tham mưu giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy, ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 04 -CT/TW, ngày 02/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát chiếm đoạt trong các vụ án tham nhũng, kinh tế; Công văn thực hiện Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng tại Phiên họp thứ 20 của Ban Chỉ đạo; báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện kết luận số 10-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí.
 
    Tham mưu cho Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy giám sát Ban Thường vụ Thành ủy Ninh Bình, các đồng chí Thường trực Thành ủy và một số cá nhân liên quan trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các quy định của Trung ương, của tỉnh về việc thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW và Quy định số 11-QĐi/TW của Bộ Chính trị; rà soát các kết luận thanh tra kinh tế- xã hội và thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước trên địa bàn tỉnh năm năm 2020; theo dõi tiến độ 04 vụ án tham nhũng; tiếp nhận 13 cuộc gọi của tổ chức, cá nhân phản ánh qua đường dây nóng; tham mưu giúp đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân. Trong tháng, đã tiếp 05 lượt công dân, với 05 vụ việc, đồng thời ban hành thông báo chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền xử lý, giải quyết các vụ việc theo đúng quy định.
                                                                     Bích Hạnh
                                                    (Ban Nội chính Tỉnh ủy Ninh Bình)
.