Ban Nội chính Tỉnh ủy Hải Dương: Một số kết quả công tác tháng 8/2021

Thứ Hai, 13/09/2021, 10:29 [GMT+7]
    Trong tháng 8/2021, Ban Nội chính Tỉnh ủy Hải Dương đã tham mưu giúp Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 31- KH/TU, ngày 17/8/2021 thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TW, ngày 02/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế.
 
    Xây dựng đề cương, công văn gửi các đơn vị để tổng hợp, tham mưu báo cáo kết quả công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020 và 9 tháng năm 2021 phục vụ Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng; tham mưu giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện các giải pháp, biện pháp tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh.
 
Đồng chí Phạm Xuân Thăng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương làm việc với Ban Nội chính Tỉnh ủy (tháng 7/2021)
Đồng chí Phạm Xuân Thăng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương làm việc với Ban Nội chính Tỉnh ủy (tháng 7/2021)
    
    Xây dựng Hướng dẫn thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội có sử dụng đất cấp huyện; Hướng dẫn thành lập Bộ phận công tác nội chính huyện ủy, thị ủy, thành ủy; xây dựng Dự thảo Quy chế phối hợp giữa Ban Nội chính Tỉnh ủy với các huyện ủy, thị ủy, thành ủy và Dự thảo Quy chế phối hợp giữa Ban Nội chính Tỉnh ủy với đảng ủy, ban cán sự đảng các cơ quan khối nội chính tỉnh trong công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp (thay thế Quy chế phối họp số 07-QC/TU, ngày 29/10/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy), lấy ý kiến tham gia của các cơ quan nội chính tỉnh và các huyện ủy, thị ủy, thành ủy.
 
    Chủ động phối hợp chặt chẽ với các ngành nội chính, các huyện ủy, thị ủy, thành ủy nắm tình hình an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, nhất là các địa bàn tiềm ẩn các vấn đề nổi cộm, phức tạp, khiếu kiện đông người; tình hình công tác phòng, chống dịch bệnh Covid - 19 trên địa bàn tỉnh để kịp thời tham mưu, báo cáo Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết.
 
    Triển khai giám sát việc thực hiện Quy định số ll-QĐi/TW, ngày 18/02/2019 của Bộ chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân đối với Bí thư Thị ủy Kinh Môn, Huyện ủy Thanh Hà và Huyện ủy Tứ Kỳ; xây dựng Báo cáo kết quả giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các quy định của pháp luật về công tác kiểm sát thi hành án hình sự đối với Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân các huyện: Bình Giang, Thanh Miện và Cẩm Giàng.
 
    Ban hành Quyết định, Kế hoạch giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các quy định của pháp luật về công tác thi hành án hình sự đối với Chánh án Tòa án nhân dân các huyện: Bình Giang, Thanh Miện, Cẩm Giàng theo kế hoạch.
 
    Phối hợp với Đài Truyền hình tỉnh Hải Dương thực hiện 01 chuyên mục: Góc nhìn nội chính với chủ đề: Tránh chồng chéo trong hoạt động thanh tra, kiểm tra; đảm bảo sự hoạt động thường xuyên của Trang thông tin điện tử Ban Nội chính Tỉnh ủy Hải Dương; biên tập, đăng tải 30 tin, bài về công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, cải các tư pháp.
 
    Tổ chức cuộc họp với lãnh, đạo Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và đầu tư, Sở Thông tin truyền thông tỉnh, để bàn, thống nhất phương án đưa nội dung hỗ trợ thiết bị ghi âm, ghi hình phục vụ công tác xét xử vào một trong các dự án của Đề án chính quyền điện tử và đô thị thông minh, báo cáo Thường trực Tỉnh ủy cho ý kiến.
 
    Giúp Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 11-KH/TU, ngày 29/5/2016 của Tỉnh ủy về thực hiện chương trình trọng tâm cải cách tư pháp giai đoạn 2016-2021. Tham mưu xây dựng chương trình trọng tâm công tác cải cách tư pháp năm 2021 của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh.
 
    Ban Nộí chính Tỉnh ủy đã phân công cán bộ tham gia trực tiếp buổi tiếp công dân của Bí thư, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố. Kịp thời nắm bắt tình hình công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo tại địa bàn tỉnh tham mưu cho Thường trực Tỉnh ủy xem xét xử lý; thực hiện việc tiếp nhận và xử lý đơn thư gửi đến Tỉnh ủy và Ban Nội chính Tỉnh ủy.
Tuệ Minh
.