Ban Nội chính Tỉnh ủy Sơn La: Một số kết quả công tác tháng 8, nhiệm vụ trọng tâm tháng 9/2021

Thứ Ba, 14/09/2021, 07:04 [GMT+7]
    Trong tháng 8/2021, Ban Nội chính Tỉnh ủy Sơn La đã tham mưu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành 09 văn bản về lãnh đạo, chỉ đạo và kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác nội chính; phòng, chống tham nhũng; tiếp công dân và xử lý đơn thư; thẩm định, báo cáo làm rõ các nội dung trình của huyện Mường La, Quỳnh Nhai và các nội dung trình của UBND tỉnh về xin chủ trương tháo gỡ vướng mắc, khó khăn đối với các hộ tái định cư Dự án Thủy điện Sơn La quay về nơi ở cũ trên địa bàn huyện Quỳnh Nhai, Mường La.
 
    Theo dõi, báo cáo Thường trực Tỉnh ủy tiến độ, kết quả điều tra vụ án liên quan đến sai phạm trong việc mua sắm thiết bị y tế tại Sở Y tế tỉnh Sơn La; ban hành văn bản đề nghị các huyện ủy, thành ủy rà soát, báo cáo vụ việc, vụ án phức tạp, kéo dài, dư luận xã hội quan tâm đưa vào diện ban thường vụ huyện ủy, thành ủy theo dõi, đôn đốc, chỉ đạo giải quyết; ban hành kế hoạch khảo sát, nắm tình hình tiến độ giải quyết các vụ việc, dự án được giao đất, cho thuê đất có sai phạm phải thu hồi theo Kết luận số 1029-KL/TU ngày 02/5/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; chủ trì, phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy tham mưu giúp Bí thư Tỉnh ủy tổ chức tiếp 08 lượt với 11 công dân; tiếp nhận, phân loại và xử lý 29 đơn, thư.
 
Đồng chí Bùi Minh Tân, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì cuộc họp triển khai thực hiện công tác giải quyết đơn thư (tháng 5/2021)
Đồng chí Bùi Minh Tân, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì cuộc họp triển khai thực hiện công tác giải quyết đơn thư (tháng 5/2021)
    Tiếp tục tham gia Đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kiểm tra việc triển khai thực hiện Kết luận số 44-KL/TW của Ban Bí thư, Kết luận số 135-KL/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”; tham gia Ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện năm 2021 và các ban chỉ đạo, tổ công tác của Tỉnh ủy, UBND tỉnh.
 
    Tham mưu Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh  ban hành quyết định, chuẩn bị các nội dung giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ cải cách tư pháp đối với Ban Thường vụ, Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Thành ủy và Ban Thường vụ, Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp huyện ủy Mường La.
 
    Ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình hành động của Ban Nội chính Trung ương về thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV về công tác nội chính; ban hành Quyết định, chuẩn bị các nội dung giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Quy định số ll-QĐi/TW ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị và các văn bản của Trung ương, của tỉnh về lãnh đạo, chỉ đạo về công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Mai Sơn.
 
    Trong tháng 9, Ban Nội chính Tỉnh ủy Sơn La tập trung theo dõi, tổng hợp, nắm tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Theo dõi, tổng họp tình hình hoạt động các cơ quan nội chính; công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp; tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành văn bản lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục thực hiện đánh giá về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019 theo Công văn số 1280/TTCP-C.IV ngày 10/8/2021 của Thanh tra Chính phủ. 
 
    Báo cáo công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp 9 tháng năm 2021, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2021; báo cáo tiến độ, kết quả giải quyết một số vụ án, vụ việc tồn đọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm quý III/2021; chủ trì, phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc các cơ quan nội chính, theo Kế hoạch số 22-KH/BNCTW ngày 23/8/2021 của Ban Nội chính Trung ương.
 
    Ban hành Quyết định, chuẩn bị các nội dung kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TU ngày 31/8/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kết luận số 10-KL/TW ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh.
 
    Tham mưu và thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân; tiếp nhận và xử lý đơn, thư gửi đến Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy; theo dõi, đôn đốc, báo cáo kết quả giải quyết đơn thư, vụ việc, vụ án phức tạp kéo dài, dư luận xã hội quan tâm diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy, huyện ủy, thành ủy theo dõi, chỉ đạo giải quyết; các vụ việc phức tạp, nổi cộm về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. 
Tuệ Minh
.