Quảng Bình: Chuẩn bị cho cuộc thi "Báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật giỏi toàn quốc về pháp luật phòng, chống tham nhũng"

Thứ Sáu, 06/08/2021, 05:44 [GMT+7]
    Ngày 28/7/2021, UBND tỉnh đã có Công văn số 1396/UBND-NCVX nhằm thực hiện Quyết định số 1037/QĐ-BTP ngày 22/6/2021 của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch tổ chức Cuộc thi “Báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật giỏi toàn quốc về pháp luật phòng, chống tham nhũng”.
 
    Để cuộc thi báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật giỏi toàn quốc về pháp luật phòng, chống tham nhũng có hiệu quả, chất lượng, Bộ Tư pháp yêu cầu mỗi địa phương lựa chọn 02 thí sinh dự thi thông qua cuộc thi ở địa phương (trường hợp do dịch bệnh Covid-19 không tổ chức được thì Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định lựa chọn thí sinh tham dự không qua hội thi), trong đó 01 thí sinh là báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, cấp huyện và 01 thí sinh tuyên truyền viên pháp luật cấp xã được công nhận tại Quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật.
    
Toàn cảnh Hội thi “Tuyên truyền viên Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết  đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025” tại Chi bộ Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Bình (tháng 6/2021)
Toàn cảnh Hội thi “Tuyên truyền viên Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025” tại Chi bộ Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Bình (tháng 6/2021)


    Theo đó, do tình hình diễn biến ngày càng phức tạp của dịch bệnh Covid-19, UBND tỉnh không tổ chức cuộc thi ở cấp tỉnh mà giao Sở Tư pháp chủ trì phối hợp với Thanh tra tỉnh, các cơ quan, đơn vị có liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố lựa chọn 01 báo cáo viên pháp luật (cấp tỉnh hoặc cấp huyện), 01 tuyên truyền viên pháp luật cấp xã để tham dự cuộc thi do Trung ương tổ chức trình UBND tỉnh quyết định. Sở Tư pháp chuẩn bị các điều kiện cần thiết đảm bảo cho thí sinh tham dự Cuộc thi; phối hợp với Thanh tra tỉnh chuẩn bị về mặt nội dung của các phần thi để thí sinh tập luyện, tham dự Cuộc thi đạt kết quả cao; phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, đơn vị có liên quan chuẩn bị điều kiện cần thiết để tổ chức thi trực tuyến do Bộ Tư pháp tổ chức. UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương có thí sinh được lựa chọn tham dự Cuộc thi phối hợp với Sở Tư pháp tổ chức tập luyện, bồi dưỡng cho thí sinh; bố trí thời gian cho thí sinh tập luyện; tạo điều kiện về cơ sở vật chất, kinh phí và điều kiện cần thiết khác để thí sinh hoàn thành nhiệm vụ được giao.

    Được biết, cuộc thi “Báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật giỏi toàn quốc về pháp luật phòng, chống tham nhũng” được tổ chức bằng hình thức thi trực tuyến. Nội dung thi bao gồm kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật, trọng tâm là kỹ năng thuyết trình; kiến thức pháp luật về phòng, chống tham nhũng và các quy định pháp luật về quyền, nghĩa vụ của công dân. 
 
    Thông qua cuộc thi nhằm mục đích tạo đợt sinh hoạt chính trị, pháp lý cho báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật và Nhân dân cả nước; góp phần nâng cao kiến thức pháp luật về phòng, chống tham nhũng cho báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật; tạo cơ hội để báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật rèn luyện kỹ năng truyền đạt thông tin pháp luật; góp phần phổ biến kiến thức pháp luật về phòng, chống tham nhũng cho cán bộ và Nhân dân… Biểu dương, tôn vinh những báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật xuất sắc trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Thiết thực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2021 và góp phần vào công cuộc phòng, chống tham nhũng của Đảng, Nhà nước ta. 
Võ Việt Hùng
(Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Bình)
 
.