Bình Thuận: Củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, xây dựng đội ngũ cán bộ tư pháp và bỗ trợ tư pháp

Thứ Năm, 19/08/2021, 07:33 [GMT+7]
    6 tháng đầu năm 2021, công tác củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, xây dựng đội ngũ cán bộ tư pháp được các cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị quan tâm; xây dựng kế hoạch, cử cán bộ đi học các lớp đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị; xây dựng đội ngũ cán bộ tư pháp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
 
    Công an tỉnh tiếp tục kiện toàn tổ chức, biên chế các cơ quan tư pháp trong lực lượng, trong đó tập trung xây dựng Công an cấp huyện vững mạnh toàn diện đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự trong tình hình mới. 
 
Công an tỉnh Bình Thuận làm việc với Công an thành phố Phan Thiết
Công an tỉnh Bình Thuận làm việc với Công an thành phố Phan Thiết
    Cấp có thẩm quyền đã điều động, bổ nhiệm 02 chức danh lãnh đạo Công an tỉnh, bổ nhiệm 05 lãnh đạo có chức danh tư pháp, 03 lãnh đạo Công an huyện; bổ nhiệm, miễn nhiệm điều tra viên theo quy định; cử 470 lượt cán bộ tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ. Toàn tỉnh hiện có 155 điều tra viên (giảm 03 so với cuối năm 2020, trong đó: Điều tra viên cao cấp 05, trung cấp 93, sơ cấp 57) và 40 cán bộ điều tra. Lực lượng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp gồm 122 đồng chí và Kỹ thuật hình sự có 53 đồng chí (trong đó có 20 giám định viên tư pháp). 
 
    Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh: Cấp có thẩm quyền đã bổ nhiệm 03 lãnh đạo cấp phòng, 03 kiểm sát viên; bổ nhiệm lại 02 phó viện trưởng cấp huyện, 08 Kiểm sát viên sơ cấp; điều động công tác 06 trường hợp; cử 37 đồng chí tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, lý luận chính trị: Toàn tỉnh hiện có 188 biên chế, trong đó có 141 kiểm sát viên. 
 
    Tòa án nhân dân tỉnh tiếp nhận 01 biên chế, điều động 01 thẩm phán, quyết định cho nghỉ việc đối với 02 trường hợp (thẩm phán); cử 37 lượt công chức tham gia tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, lý luận chính trị. 
 
    Toàn tỉnh hiện có 189 biên chế, trong đó có 102 thẩm phán, 08 thẩm tra viên, 62 thư ký viên và 17 công chức; hiện còn thiếu 32 biên chế. 
 
    Cục Thi hành án dân sự tỉnh cử 37 lượt công chức tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng. Toàn tỉnh hiện có 122 biên chế; trong đó có 57 chấp hành viên, 08 thẩm tra viên và 25 thư ký. 
 
    6 tháng đầu năm 2021, các cơ quan tư pháp cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Bình Thuận ban hành chương trình, kế hoạch thanh tra, kiểm tra để triển khai thực hiện. Từ đầu năm đến nay, các cơ quan tư pháp đã tổ chức 06 cuộc kiểm tra tại các đơn vị, địa phương. Sở Tư pháp tổ chức 04 cuộc kiểm tra, thanh tra đối với 07 văn phòng công chứng. Qua kiểm tra, thanh tra đã kịp thời phát hiện, xử lý theo quy định và để nghị các cơ quan, đơn vị, tổ chức chấn chỉnh, khắc phục sai sót. 
                                                                                         Kim Long
.