Phiên họp thứ nhất Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án Trung ương 4, khóa XIII

Thứ Hai, 16/08/2021, 09:08 [GMT+7]
    Vừa qua, tại trụ sở Ban Tổ chức Trung ương đã diễn ra phiên họp thứ nhất Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án “Về tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương và đồng chí Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương đồng chủ trì phiên họp.
 
Quang cảnh Phiên họp
Quang cảnh Phiên họp
    Phiên họp đã thông qua Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng đề án gồm 17 đồng chí. Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương làm Trưởng ban Chỉ đạo; đồng chí Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương làm Phó Trưởng ban Chỉ đạo, cùng 15 thành viên. Phiên họp thông qua kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo; phân công nhiệm vụ thành viên Ban Chỉ đạo; Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo.
 
    Phát biểu tại phiên họp, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các thành viên Ban Chỉ đạo. Tại Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII) sẽ trình Ban Chấp hành Trung ương thông qua Báo cáo kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TƯ ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ (gọi tắt là Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII).
 
    Để xây dựng Dự thảo báo cáo, Ban Tổ chức Trung ương đã chuẩn bị, chắt lọc thông tin từ báo cáo của các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, đồng thời, lấy thêm ý kiến các chuyên gia và tới đây, sẽ tiếp tục xin ý kiến góp ý qua nhiều khâu, nhiều vòng, nhiều nơi. 
 
    Về cơ bản, các thành viên Ban Chỉ đạo đều thể hiện sự nhất trí với phương hướng xây dựng Dự thảo báo cáo của Tổ biên tập và đánh giá cao sự chuẩn bị công phu, nghiêm túc, khoa học, phong phú trong việc xây dựng Dự thảo. Các thành viên Ban Chỉ đạo cũng đưa thêm các kiến nghị, đề xuất đối với Dự thảo để Tổ biên tập tiếp tục hoàn thiện Báo cáo.
                                                                                     Quỳnh Trang
.