Ban Nội chính Tỉnh ủy Lào Cai: Thực hiện tốt công tác tham mưu đề xuất về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp

Thứ Sáu, 13/08/2021, 05:46 [GMT+7]
    Tháng 7/2021, Ban Nội chính Tỉnh ủy Lào Cai đã chủ động tham mưu Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp theo kế hoạch đã đề ra; tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ của Cơ quan thường trực Đề án 16-ĐA/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI về “nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng; bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2020-2025”; Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh; thường xuyên theo dõi, đôn đốc thực hiện các kết luận của Tỉnh ủy, kịp thời tham mưu Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo xử lý hiệu quả vụ việc phức tạp; chủ động phối hợp với các cơ quan khối nội chính tỉnh, các huyện, thành, thị ủy trong việc nắm tình hình, tổng hợp, xử lý thông tin, kịp thời tham mưu Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xử lý tốt các vụ việc phát sinh...; góp phần quan trọng vào việc giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. 
 
Ban Nội chính Tỉnh ủy Lào Cai giao ban thường kỳ tháng 7/2021
Ban Nội chính Tỉnh ủy Lào Cai giao ban thường kỳ tháng 7/2021
    Phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị giao ban công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ tháng 6 năm cuối 2021; ban hành kết luận của Thường trực Tỉnh ủy sau hội nghị; báo cáo kết quả rà soát, xử lý 06 vụ việc theo yêu cầu của Ban Nội chính Trung ương; báo cáo kết quả chuyển các vụ việc vi phạm có dấu hiệu tội phạm trong quá trình kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, thi hành án đến cơ quan điều tra để thụ lý, giải quyết theo quy định của pháp luật; văn bản tiếp tục triển khai thực hiện Kết luận số 05-KL/TW của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW, ngày 07/12/2015 của Bộ chính trị trong công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng.
 
    Hoàn thiện trình Tỉnh ủy ban hành Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 02/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế; báo cáo kết quả theo chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy về việc rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội, việc thực hiện các kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước, Thanh tra Chính phủ trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2019 và các năm trước; thành lập Tổ biên soạn, xây dựng cuốn “Tài liệu tuyên truyền, bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ công tác Đảng về kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật và phòng, chống tham nhũng”.
 
    Thực hiện nhiệm vụ Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Cải các tư pháp tỉnh (Ban Chỉ đạo CCTP); tổ chức Hội nghị đánh giá công tác CCTP 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021; tham mưu trình đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo CCTP tỉnh làm việc với các cơ quan tư pháp tỉnh; báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 16-CT/TU ngày 03/6/2016 của Tỉnh ủy về tiếp tục tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh Lào Cai; phối hợp với Tòa án nhân dân tỉnh rà soát các cá nhân, tập thể có liên quan trong các bản án hành chính đã có hiệu lực pháp luật Tòa án tuyên chấp nhận yêu cầu của người khởi kiện.
 
    Triển khai kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, của tỉnh về công tác nội chính và cải cách tư pháp và việc thực hiện Quy định số 11-QĐi/TW của Bộ Chính trị về trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của công dân đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Bắc Hà, Si Ma Cai, Bảo Yên và Ban Thường vụ Thị ủy Sa Pa; ban hành kế hoạch, quyết định thành lập đoàn khảo sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy thực hiện các văn bản của Trung ương, của tỉnh về công tác đảm bảo an ninh trật tự; phòng, chống tội phạm, vi phạm trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
 
    Thực hiện tốt công tác tiếp dân; tiếp nhận, xử lý 44/44 đơn thư; theo dõi, đôn đốc các cơ quan chức năng xử lý, giải quyết theo thẩm quyền 15 vụ án, vụ việc; duy trì tốt các hoạt động biên tập và đăng 25 tin, bài và 01 video lên Cổng thông tin điện tử của Ban Nội chính Tỉnh ủy.
 
                                                     Nguyễn Thêu
(Ban Nội chính Tỉnh ủy Lào Cai)
.