Ban Nội chính Tỉnh ủy Nam Định: Một số kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2021

Thứ Năm, 15/07/2021, 13:58 [GMT+7]
    Trong 6 tháng đầu năm 2021, Ban Nội chính Tỉnh ủy Nam Định đã thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ được giao; tham mưu giúp Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng; theo dõi, nắm tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh; xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh từ Tỉnh ủy chuyển đến và được gửi trực tiếp đến Ban Nội chính Tỉnh ủy.
 
    Tham mưu giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổng kết công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng chống tham nhũng năm 2020; tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác ngành Nội chính Đảng năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021; tổ chức Hội nghị giao ban công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải các tư pháp quý I, quý II và xây dựng báo cáo định  kỳ, đột xuất, các báo cáo theo yêu cầu của Trung ương, của tỉnh.
 
Quang cảnh Hội nghị sơ kết công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp 6 tháng đầu năm 2021 do Tỉnh ủy Nam Định tổ chức
Quang cảnh Hội nghị sơ kết công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp 6 tháng đầu năm 2021 do Tỉnh ủy Nam Định tổ chức
    
    Tham mưu giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng và ban hành Chỉ thị số 03-CT/TU, ngày 27/4/2021 về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính; báo cáo việc rà soát lãnh đạo, chỉ đạo xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; về việc rà soát các vụ việc tranh chấp, khiếu kiện liên quan đến các dự án nhà ở, khu đô thị trên địa bàn tỉnh.
 
    Kiện toàn Ban Chỉ đạo và Tổ thư ký giúp việc Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh; xây dựng chương trình trọng tâm công tác cải cách tư pháp năm 2021 và triển khai tới các cấp, các ngành có liên quan; theo dõi các đơn vị, địa phương xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách tư pháp năm 2021. Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp tỉnh xây dựng kế hoạch, chương trình, nội dung giám sát hoạt động hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh.
 
    Xây dựng và ban hành quy trình kiểm tra, giám sát công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp của Ban Nội chính Tỉnh ủy; xây dựng và triển khai kế hoạch của Tiểu ban nội chính, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026.
 
    Tiếp tục theo dõi, tham mưu, báo cáo việc thực hiện kiến nghị của Đoàn công tác số 2, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng để đưa 05 vụ việc ra khỏi diện theo dõi, đang tiếp tục đưa thêm 04 vụ việc ra khỏi diện theo dõi; tiếp tục theo dõi 02 vụ án thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo, định hướng xử lý, gồm: Vụ “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại Bệnh viện Nhi tỉnh Nam Định và vụ “Tham ô tài sản”, “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Trung tâm Đấu giá tài sản thuộc Sở Tư pháp tỉnh. Báo cáo về thực trạng phòng, chống tiêu cực trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; tiến hành rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội và thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước trên địa bàn tỉnh theo kế hoạch.
 
    Công tác phòng, chống tham nhũng tiếp tục được quan tâm chỉ đạo và triển khai với nhiều giải pháp cụ thể, quyết liệt; các vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế được điều tra, truy tố, xét xử nghiêm minh; nhận thức của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong việc tuân thủ pháp luật trong công tác phòng ngừa tham nhũng được nâng lên. Đây là một trong những yếu tố quan trọng góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
Tuệ Minh
.