Điện Biên: Giao ban công tác nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp 6 tháng đầu năm 2021

Thứ Tư, 07/07/2021, 06:51 [GMT+7]
    Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên vừa tổ chức Hội nghị giao ban công tác nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021. Đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì Hội nghị. 
 
    Theo báo cáo tại Hội nghị, trong 6 tháng đầu năm, các cấp ủy, chính quyền, các cơ quan khối nội chính đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng - an ninh, giữ vững an ninh quốc gia, chủ quyền biên giới lãnh thổ, bảo vệ an toàn tuyệt đối các mục tiêu, sự kiện chính trị, kinh tế - xã hội; tiếp tục đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả các hoạt động trái pháp luật.
 
Quang cảnh Hội nghị
Quang cảnh Hội nghị
    Các cơ quan chức năng thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng, ngừa, vi phạm, tội phạm; đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả các loại tội phạm đặc biệt là tội phạm ma túy. Hoạt động điều tra, khởi tố, truy tố, xét xử, thi hành án, bổ trợ tư pháp, trợ giúp pháp lý được bảo đảm.Tập trung chỉ đạo phối hợp hiệu quả giữa các lực lượng trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. Triển khai các phương án, kế hoạch bảo vệ tuyệt đối an toàn cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026; thực hiện tốt công tác tiếp công dân, đối thoại, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo.
 
    Công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí đạt được nhiều kết quả quan trọng; Công tác cải cách tư pháp tiếp tục được quan tâm; tổ chức bộ máy các cơ quan tư pháp tiếp tục được cũng cố, kiện toàn.
Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2021.
 
    Về phương hướng, nhiệm vụ những tháng cuối năm, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cấp ủy đảng tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp; chủ động nắm chắc tình hình, diễn biến tư tưởng trong nhân dân để giải quyết kịp thời những vấn đề phức tạp ngay từ cơ sở. Tăng cường cán bộ chiến sĩ xuống cơ sở, nắm chắc tình hình an ninh biên giới, an ninh nội địa, nội bộ; duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; tuyên truyền, đấu tranh, ngăn chặn hoạt động lập “Nhà nước riêng”, hoạt động tôn giáo trái phép. Tiếp tục đấu tranh, phòng ngừa các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm ma túy; quan tâm giải quyết dứt điểm các vụ án trọng điểm. Thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19. 
 
    Nâng cao công tác phối hợp giữa các cơ quan trong thực hiện nhiệm vụ nội chính, phòng, chống tham nhũng; thực hiện có hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý triệt để các vụ việc sai phạm; nâng cao hiệu quả công tác tự kiểm tra. Hoàn thành việc đánh giá việc thực hiện Kết luận số 69-KL/TW, ngày 24/2/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 33-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức và hoạt động của luật sư; đánh giá việc thực hiện kết luận của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 39-CT/TW về hợp tác với nước ngoài trong lĩnh vực pháp luật, cải cách hành chính và cải cách tư pháp.
P.V
.