Đắk Nông: Hội nghị giao ban công tác nội chính 6 tháng đầu năm 2021

Thứ Năm, 15/07/2021, 06:19 [GMT+7]
    Tỉnh ủy Đắk Nông tổ chức Hội nghị giao ban công tác nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021. Đồng chí Lưu Văn Trung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Nông chủ trì Hội nghị.
 
    6 tháng đầu năm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền, các ngành, các cơ quan khối nội chính tỉnh thực hiện có hiệu quả công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp; chỉ đạo các cơ quan chức năng tăng cường đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trước, trong và sau Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; công tác bảo vệ an ninh nội bộ, bảo đảm an ninh thông tin, truyền thông, an ninh mạng, an ninh xã hội, an ninh tại các địa bàn chiến lược được tăng cường; chỉ đạo tập trung tấn công trấn áp tội phạm, nhất là triệt phá các băng nhóm tội phạm hình sự, kinh tế, tham nhũng và chức vụ; phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi tổ chức đưa người nhập cảnh trái phép.
 
Quang cảnh Hội nghị
Quang cảnh Hội nghị
    Các đơn vị, địa phương đã bám sát chương trình, kế hoạch công tác để tham mưu kịp thời xử lý các vụ, việc; nắm chắc âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch, đối tượng FULRO, chủ động đấu tranh, kiểm soát khu vực biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, ngăn chặn vượt biên, xâm nhập phòng chống dịch bệnh Covid - 19, hoạt động tôn giáo trái phép; công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo được các cơ quan, đơn vị quan tâm chỉ đạo. 
 
    Hoạt động của các cơ quan tư pháp đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật và trên tinh thần cải cách tư pháp; công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật đúng trọng tâm, trọng điểm, hoạt động kiểm tra, rà soát, thẩm định văn bản hiệu quả được nâng cao, hoạt động hành chính tư pháp, bổ trợ tư pháp đáp ứng nhu cầu của nhân dân và cơ quan, tổ chức; công tác phòng, chống tham nhũng tiếp tục được cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm chỉ đạo; công tác thanh tra, kiểm tra về phòng, chống tham nhũng được các cơ quan chức năng triển khai theo kế hoạch.
 
    Tại Hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, phân tích tình hình, các vấn đề nhạy cảm tác động tới an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, đồng thời đưa ra những kiến nghị cụ thể nhằm thực hiện tốt công tác nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp trong thời gian tới.
 
    Phát biểu kết luận, đồng chí Lưu Văn Trung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị cấp ủy, chính quyền các địa phương tiếp tục tăng cường chỉ đạo công tác tuyên truyền, quán triệt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng; tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng chống suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống trong đội ngũ cán bộ, đảng viên gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 05-CT/TW; tổ chức triển khai hiệu quả Chương trình công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý tham nhũng; tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả các Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác phòng, chống tham nhũng.
 
    Tăng cường phối hợp tham mưu, xử lý dứt điểm các khiếu nại, tố cáo phức tạp, đông người, ngăn chặn không để các đối tượng lợi dụng khiếu kiện kích động, chống phá; tiếp tục chủ động đấu tranh, kiểm soát khu vực biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh Covid - 19; đẩy mạnh công tác phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn các loại tội phạm, nhất là tội phạm về ma túy, tội phạm hình sự nghiêm trọng, có tổ chức, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm liên quan đến “tín dụng đen”; đẩy nhanh tiến độ xử lý các vụ án kinh tế, tham nhũng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm; các vụ án liên quan đến công tác quản lý và bảo vệ rừng; xử lý nghiêm các đối tượng cầm đầu, xúi giục tập trung đông người, khiếu nại gây mất an ninh, trật tự tại địa phương. 
Hồng Phước
  (Ban Nội chính Tỉnh ủy Đắk Nông)
.