Ban Nội chính tỉnh ủy Lạng Sơn: Kết quả công tác tháng 4, nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 5/2021

Thứ Hai, 24/05/2021, 14:48 [GMT+7]
    Trong tháng 4/2021, Ban Nội chính tỉnh ủy Lạng Sơn đã tích cực tham mưu Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp; phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương trong công tác nắm tình hình, kết quả đấu tranh phòng, chống tội phạm; công tác hiệp thương nhân sự ứng cử, giới thiệu ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.
 
    Tham mưu Thường trực tỉnh ủy ban hành báo cáo và tổ chức Hội nghị giao ban công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp quý I và nhiệm vụ trọng tâm quý II/2021; Báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TU của Tỉnh ủy về tiếp tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, giai đoạn 2016-2020; xây dựng dự thảo chỉ thị về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch triển khai công tác kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong các cơ quan đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội; triển khai thực hiện kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng tại cuộc họp Thường trực ban Chỉ đạo; tổ chức Đoàn công tác đến làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Lộc Bình và Huyện ủy Hữu Lũng về nắm tình hình 02 vụ việc khiếu kiện đông người, phức tạp…
 
Đồng chí Đoàn Thanh Sơn, Ủy viên Ban Thường, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Lạng Sơn cùng các đại biểu tham dự Hội nghị trực truyến toàn quốc quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về nhiệm vụ công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp do Ban Nội chính Trung ương Tổ chức (tháng 4/2021)
Đồng chí Đoàn Thanh Sơn, Ủy viên Ban Thường, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Lạng Sơn cùng các đại biểu tham dự Hội nghị trực truyến toàn quốc quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về nhiệm vụ công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp do Ban Nội chính Trung ương Tổ chức (tháng 4/2021)
    Tham gia góp ý 02 dự thảo văn bản của Tỉnh ủy; tham gia ý kiến hiệp y, thẩm định nhân sự đối với 303 trường hợp nhân sự dự kiến quy hoạch bổ sung các chức danh cán bộ lãnh đạo diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý, nhân sự ứng cử Đại biểu Quốc hội, đại biểu HDND tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026; tiếp tục tham mưu giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo dõi, chỉ đạo xử lý 02 vụ án; theo dõi, đôn đốc 05 vụ án; phối hợp với các cơ quan chức năng tiếp công dân định kỳ theo quy định. Trong tháng, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã tiếp nhận, xử lý 48 đơn, thư.
 
    Tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp năm 2021 cho hơn 300 đại biểu là đại diện lãnh đạo các ban đảng Tỉnh ủy, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, lãnh đạo các sở ban ngành; cán bộ, công chức thuộc các ban, sở, ngành, đoàn thể tỉnh thực hiện nhiệm vụ tham mưu, tổng hợp về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng; đại diện lãnh đạo các huyện ủy, thành ủy; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; quán triệt Hướng dẫn số 04-HD/TW, ngày 09/12/2020 của Ban Bí thư về thực hiện Chỉ thị số 26, ngày 09/11/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc.
Trong tháng 5/2021, Ban Nội chính Tỉnh ủy Lạng Sơn tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm: Phối hợp với các ban Đảng của tỉnh tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; ban hành công văn chỉ đạo thực hiện công tác bảo đảo an toàn cuộc Bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn; tích cực nắm tình hình công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật của Đảng, Nhà nước; tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo. 
 
    Tích cực giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo dõi, chỉ đạo xử lý các vụ việc, vụ án nghiêm trọng phức tạp, vụ án tham nhũng, vụ án liên quan đến cán bộ, đảng viên; theo dõi, đôn đốc các cơ quan tiến hành tố tụng và các cơ quan liên quan làm tốt công tác phối hợp xử lý kịp thời các vụ án, vụ việc có khó khăn, vướng mắc; đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý án, không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm.
 
    Tham mưu triển khai kế hoạch số 15-KH/TU, ngày 22/3/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy nội dung liên quan đến công tác kiểm soát tài sản, thu nhập của cán bộ giữ chức vụ lãnh đạo quả lý khối Đảng; phát động thi đua chuyên đề ngành Nội chính Đảng, giai đoạn 2021-2025 với chủ đề “Phát hiện và tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng; chủ trì tham mưu xử lý các vấn đề phức tạp, nổi cộm về an ninh trật tự trên địa bàn”; xây dựng Kế hoạch tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2021 - Cụm thi đua số 1 (14 tỉnh miền núi phí Bắc) của Ban Nội chính Trung ương. 
Tuệ Minh
.