Ban Nội chính Tỉnh ủy Lào Cai: Một số kết quả công tác tháng 4/2021

Thứ Hai, 10/05/2021, 06:22 [GMT+7]
    Trong tháng 4/2021, Ban Nội chính Tỉnh ủy Lào Cai đã tham mưu Tỉnh ủy ban hành Báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát kê khai tài sản, thu nhập năm 2020; Báo cáo kết quả 01 năm thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW, ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy, Công an tỉnh chuẩn bị tốt các điều kiện và tham mưu cho Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 26-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý vụ án, vụ việc; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh Lào Cai…
 
Hội nghị giao ban công tác quý I/2021 của Ban Nội chính Tỉnh ủy Lào Cai
Hội nghị giao ban công tác quý I/2021 của Ban Nội chính Tỉnh ủy Lào Cai
    Phối hợp với Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đề xuất bổ sung nội dung kiểm tra vào chương trình kiểm tra giám sát hàng năm và toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XVI, nhiệm kỳ 2020-2025; cử cán bộ tham gia 03 đoàn kiểm tra do Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy chủ trì thực hiện kiểm tra đảng viên có dấu hiệu vi phạm; công tác quản lý, sử dụng tài chính Đảng; giải quyết đơn tố cáo đảng viên. Ban Nội chính Tỉnh ủy đã ban hành kế hoạch, đề cương kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và của tỉnh về công tác nội chính, cải cách tư pháp; công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; việc tiếp nhận, xử lý tin báo, tố giác tội phạm và kiến nghị khởi tố trên địa bàn huyện Bắc Hà và huyện Si Ma Cai; ban hành kế hoạch, đề cương kiểm tra đối với Ban Thường vụ Thị ủy Sa Pa và Huyện ủy Bảo Yên về trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp công dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của công dân. 
 
    Ban Nội chính Tỉnh ủy đã rà soát các kết luận thanh tra kinh tế - xã hội, thực hiện đôn đốc 03 kết luận, gồm: Kết luận số 06/KL-TT của Thanh tra tỉnh về thanh tra đột xuất công tác quản lý đất đai, công tác thống kê thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng để thực hiện Dự án của Trung tâm Giống nông nghiệp Lào Cai; Kết luận số 07/KL-TT của Thanh tra tỉnh thanh tra tại Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Lào Cai; Kết luận số 06/KL-TT của Thanh tra tỉnh, kết luận về việc thanh tra tại Bệnh viện Sản nhi; tiếp tục theo dõi, đôn đốc các cơ quan liên quan xử lý 07 vụ việc; theo dõi, tham mưu đôn đốc các tổ chức, đơn vị thực hiện các thông báo, kết luận, văn bản chỉ đạo của Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí đối với 04 vụ việc; tham mưu Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo, xử lý giải quyết 06 vụ, việc. Ban Nội chính Tỉnh ủy đôn đốc giải quyết, báo cáo Thường trực Tỉnh ủy 04 vụ, việc.
 
    Tham gia ý kiến bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, ứng cử đối với 06 cán bộ thuộc diện ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý và 01 cán bộ thuộc diện Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh quản lý; góp ý dự thảo hướng dẫn chế độ báo cáo kết quả thực hiện  Chỉ thị số 35-CT/TW, Chỉ thị số 27-CT/TW và Quy định số 11-QĐi/TW của Bộ Chính trị; thẩm định tiêu chuẩn chính trị cán bộ ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HDND tỉnh Lào Cai, nhiệm kỳ 2021-2026; Dự thảo Kế hoạch phát động phong trào thi đua “Phát hiện và tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng; chủ trì tham mưu xử lý các vấn đề phức tạp, nổi cộm về an ninh trật tự tại địa phương, giai đoạn 2021-2026” của Ban Nội chính Trung ương; phối hợp với các cơ quan tham mưu giúp đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tiếp công dân định kỳ; tiếp nhận, xử lý đơn thư của công dân gửi đến Tỉnh ủy và Ban Nội chính Tỉnh ủy.
 
    Chủ động phối hợp tốt với các cơ quan khối nội chính tỉnh, các huyện ủy, thành ủy, thị ủy trong việc nắm tình hình, tổng hợp, xử lý thông tin, kịp thời tham mưu Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xử lý tốt các vụ việc phát sinh; tiếp tục thực hiện chỉ đạo của Trung ương về thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19… góp phần quan trọng vào việc giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.
Cù Tất Dũng
.