Yên Bái: Nâng cao Chỉ số cải cách hành chính của cơ quan, đơn vị, địa phương

Thứ Hai, 24/05/2021, 06:27 [GMT+7]
    Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái vừa công bố Quyết định phê duyệt và công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2020 của các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố năm 2020. 
 
    Theo công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2020 của các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố năm 2020 của UBND tỉnh công bố dựa trên đánh giá chấm điểm tài liệu kiểm chứng và điểm điều tra xã hội học; kết quả Chỉ số cải cách hành chính khối sở, ban, ngành của tỉnh thì Văn phòng UBND tỉnh đạt 94,79% xếp thứ nhất, Sở Y tế đạt 93,68% xếp thứ hai và Sở Kế hoạch - Đầu tư đạt 93,32% xếp thứ ba. Xếp thứ 19 cuối bảng là Ban Quản lý các khu công nghiệp với 63,31%.
 
Yên Bái chủ trương nâng cao Chỉ số cải cách hành chính của cơ quan, đơn vị, địa phương
Yên Bái chủ trương nâng cao Chỉ số cải cách hành chính của cơ quan, đơn vị, địa phương
    Khối các huyện, thị xã, thành phố, kết quả Chỉ số cải cách hành chính xết thứ nhất là thành phố Yên Bái, đạt 91,41%; đứng thứ hai là huyện Văn Yên, đạt 90,75 %; xếp thứ ba là huyện Yên Bình, đạt 88,41% và xếp cuối cùng là huyện Văn Chấn, đạt 72,09%.
 
    Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu, căn cứ kết quả Chỉ số cải cách hành chính năm 2020, thủ trưởng các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tiến hành rà soát, đánh giá, xác định trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan đối với những tồn tại, hạn chế, những chỉ số còn đạt thấp và nghiêm túc rút kinh nghiệm. Đồng thời, đề ra các giải pháp để khắc phục các tồn tại, hạn chế để cải thiện, nâng cao Chỉ số cải cách hành chính của cơ quan, đơn vị, địa phương trong những năm tiếp theo.
                                                                                    Lê Hiếu
.