Cao Bằng: Một số kết quả công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp

Thứ Hai, 17/05/2021, 06:27 [GMT+7]
    Trong tháng 4/2021, Tỉnh ủy Cao Bằng đã chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các cấp và các lực lượng vũ trang tổ chức quán triệt, triển khai kịp thời các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp; tổ chức tổng kết 03 nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về công tác an ninh, quốc phòng, giai đoạn 2016-2020; dự thảo Quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh với các huyện ủy biên giới thuộc tỉnh Cao Bằng trong công tác xây dựng, quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia; chỉ đạo tăng cường theo dõi nắm tình hình an ninh biên giới, dân tộc, tôn giáo; duy trì 130 tổ chốt chặn và 14 tổ kiểm soát lưu động ngăn chặn, xử lý các trường hợp xuất, nhập cảnh trái phép để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 xâm nhập từ bên ngoài vào.
 
Công an và Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng trao trả công dân Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam cho cơ quan chức năng Trung Quốc (tháng 3/2021)
Công an và Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng trao trả công dân Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam cho cơ quan chức năng Trung Quốc (tháng 3/2021)
    Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành văn bản chỉ đạo việc thực hiện Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng tại cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo, ngày 18/3/2021; ban hành kế hoạch phổ biến, quán triệt thực hiện Hướng dẫn số 04-HD/TW ngày 09/12/2020 của Ban Bí thư về thực hiện Chỉ thị số 26-CT/TW, ngày 09/11/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc; nghiên cứu, sửa đổi Bảng tiêu chí chấm điểm đánh giá cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng.
 
    Thanh tra tỉnh triển khai 02 cuộc thanh tra kinh tế - xã hội theo kết hoạch, gồm: Thanh tra Ban Quản lý Dự án Đầu tư và Xây dựng tỉnh Cao Bằng trong việc chấp hành các quy định của pháp luật trong quản lý, đầu tư, xây dựng cơ bản và thanh tra UBND huyện Bảo Lâm về việc chấp hành các quy  định về mua sắm tài sản công; công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản; tổng hợp báo cáo công tác thanh tra liên quan đến hoạt động kinh tế cửa khẩu và các cửa khẩu, lối mở, giai đoạn 2018-2020. 
 
    Ban Nội chính Tỉnh ủy Cao Bằng tiếp tục theo dõi, đôn dốc Cơ quan điều tra xử lý 05 vụ án tham nhũng, kinh tế, gồm: (1) Vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại Chương trình 135 huyện Hòa An, gây thiệt hại hơn 518 triệu đồng. (2) Vụ án “Tham ô tài sản” xảy ra tại xã Phan Thanh, huyện Nguyên Bình. (3) Vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại Phòng Văn hóa thông tin huyện Hạ Lang. (4) Vụ án “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Trung tâm Y tế huyện Trùng Khánh. (5) Vụ án “Tham ô tài sản” xảy ra tại UBND xã Xuân Nội, huyện Trùng Khánh.
 
    Trong tháng 4, Tỉnh ủy đã chỉ đạo thực hiện kiện toàn Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh và ở cấp huyện; chỉ đạo các cơ quan trong khối nội chính, các huyện ủy, thành ủy quán triệt, triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ cải cách tư pháp theo Chương trình trọng tâm năm 2021 của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương và của tỉnh; phổ biến, quán triệt các bộ luật mới ban hành và các văn bản hướng dẫn thi hành của các cơ quan Trung ương.
 
    Tham gia góp ý 14 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật; thẩm định 03 hồ sơ dự thảo quyết định; tổng hợp, đề nghị xây dựng 14 nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ trình trong kỳ họp tháng 7/2021; tiếp nhận và kiểm tra đối với 07 văn bản do HDND và UBND cấp huyện gửi đến; cập nhật 01 nghị quyết do HĐND tỉnh ban hành trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật; tham mưu UBND tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai các văn bản quy phạm pháp luật quý I/2021.
Cù Tất Dũng
.