Cụm thi đua số 1: Tổng kết công tác năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020 và đánh giá kết quả thi đua chuyên đề

Thứ Bảy, 21/12/2019, 15:10 [GMT+7]
    Ngày 20/12, tại Tuyên Quang, Ban Nội chính Trung ương tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020 và đánh giá kết quả Thi đua chuyên đề “Nâng cao hiệu quả công tác phát hiện và tham mưu xử lý các vụ án tham nhũng, các hành vi tham nhũng vặt xảy ra trên địa bàn” của Cụm thi đua số 1 gồm 14 ban nội chính tỉnh ủy khu vực Trung du và miền núi phía Bắc.
 
    Đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương và đồng chí Nguyễn Hồng Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tuyên Quang đồng chủ trì Hội nghị.
 
Quang cảnh Hội nghị
Quang cảnh Hội nghị
    Báo cáo Cụm thi đua số 1 tại Hội nghị nên rõ, năm 2019, trên cơ sở chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Nội chính Trung ương; sự lãnh đạo, chỉ đạo của thường trực, ban thường vụ tỉnh uỷ, ban nội chính các tỉnh ủy Cụm thi đua số 1 đã bám sát, chủ động chủ động nắm tình hình, kịp thời báo cáo, tham mưu, đề xuất giải quyết những vấn đề nổi lên về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; Tham mưu cho cấp ủy địa phương ban hành 369 văn bản lãnh đạo, chỉ đạo công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng (PCTN) và cải các tư pháp (CCTP); tổ chức sơ kết, tổng kết nhiều chỉ thị, nghị quyết lớn của Trung ương; tham mưu cho ban thường vụ tỉnh ủy chỉ đạo, giải quyết dứt điểm 53 vụ, việc; tham mưu cho các đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tổ chức tiếp công dân theo Quy định số 11-QĐi/TW; tiếp nhận, xử lý giải quyết 3.135 đơn thư gửi tới các tỉnh ủy và ban nội chính tỉnh ủy; thực hiện tốt các nhiệm vụ là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Cải các tư pháp tỉnh.
 
    Tổ chức 26 hội nghị tập huấn về công tác nội chính, PCTN và CCTP cho 4.529 người; đã thực hiện 58 cuộc kiểm tra, giám sát các cơ quan nội chính địa phương và 83 cuộc kiểm tra giám sát đói với các cấp ủy, tổ chức đảng về công tác nội chính, PCTN và CCTP; chủ động rà soát 2.382 kết luận thanh tra của các địa phương, đơn vị.
 
Đồng chí Nguyễn Hồng Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tuyên Quang pháp biểu tại Hội nghị
Đồng chí Nguyễn Hồng Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tuyên Quang phát biểu tại Hội nghị
    Năm 2019, các ban nội chính tỉnh ủy trong Cụm đã tham gia ý kiến với các ban tổ chức tỉnh ủy về 595 trường hợp cán bộ thuộc diện thường trực, ban thường vụ quản lý và tham gia ý kiến về quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ 2015-2020, nhiệm kỳ 2020-2025 đối với Ban chấp hành Đảng bộ cấp tỉnh; phối hợp với Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy giúp Ban Thường vụ Tỉnh uỷ thực hiện kiểm tra, giám sát 28 cuộc; tham mưu xây dựng, ban hành 41 quy chế phối hợp giữa ban nội chính các tỉnh ủy với các huyện ủy, thành ủy, với ban tổ chức tỉnh ủ và đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh trong công tác nội chính và PCTN.
 
    Thực hiện thi đua Chuyên đề “Nâng cao hiệu quả công tác phát hiện và tham mưu xử lý các vụ án tham nhũng, các hành vi tham nhũng vặt xảy ra trên địa bàn” được các đơn vị Cụm thi đua số 1 triển khai nghiêm túc bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, thiết thực, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương. 14/14 bạn nội chính tỉnh ủy xây dựng Kế hoạch thi đua giai đoạn 2019-2020, đăng ký chỉ tiêu phấn đấu. Có 13/14 tỉnh đăng ký phát hiện và tham mưu xử lý 01 vụ án và 01 vụ việc; riêng tỉnh Bắc Giang đăng ký 02 vụ án và 03 vụ việc.
 
    Tỉnh đến ngày 31/11/2019, ban nội chính các tỉnh trong Cụm thi đua số 1 đã phát hiện và tham mưu, đề xuất xử lý 15/22 vụ án tham nhũng, 16 vụ việc có hành vi “tham nhũng vặt” xảy ra trên địa bàn; trong đó, đơn vị đã phát hiện và tham mưu xử lý có hiệu quả vượt chỉ tiêu so với kế hoạch đề ra, như Ban Nội chính Tỉnh ủy Bắc Giang phát hiện 03 vụ án, 03 vụ việc (đạt 150%). Ban Nội chính Tỉnh ủy Hà Giang phát hiện 02 vụ việc (đạt 200%). Lai Châu phát hiệu 03 vụ án (đạt 300%). Lạng Sơn phát hiện 02 vụ án và 02 vụ việc (đạt 200%). Phú Thọ phát hiện 02 vụ án (đạt 200%). Thái Nguyên phát hiện 04 vụ việc (đạt 400%).
 
Đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương phát biểu kết luận Hội nghị
Đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương phát biểu kết luận Hội nghị
    Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác nắm tình ở cơ sở có việc chưa kịp thời,chất lượng tham mưu, đề xuất một số nhiệm vụ còn lúng túng; việc phát hiện và tham mưu xử lý vụ án, hành vi “tham nhũng vặt” theo kế hoạch thi đua chuyên đề còn ít.
 
    Các đại biểu tham cũng đã tập trung thảo luận, trao đổi, đề xuất bổ sung các nội dung về quy định, quy trình chuyển vụ việc sang cơ quan điều tra sau khi rà soát việc thực hiện các kết luận thanh tra kinh tế - xã hội mà phát hiện có dấu hiệu sai phạm; sớm xây dựng cơ chế phối hợp giữa ban nội chính với kiểm toán khu vực để phát hiện, xử lý các hành vi tham nhũng; thống nhất quy định về thẩm quyền của đồng chí bí thư cấp ủy trong việc tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; cơ chế phối hợp thực hiện việc phát hiện, tham mưu xử lý hành vi “tham nhũng vặt”…
 
    Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Tuyên Quang, đồng chí Nguyễn Hồng Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ tóm tắt khái quát một số kết quả mà tỉnh Tuyên Quang đã đạt được trong năm 2019. Theo đó, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy Tuyên Quang đã tập trung chỉ đạo các ngành nội chính tập trung nắm chắc tình hình, lựa chọn các lĩnh vực nhạy, dễ xảy ra tham nhũng, những vấn đè nổi cộm, phức tạo để xử lý kịp thời, góp phần vào việc thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tuyên Quang cho rằng, hội nghị này là dịp để ban nội chính Cụm thi đua số 1 giao lưu, chia sẻ, học hỏi kinh nghiệm, cách làm hay của nhau, khắc phục những sơ hở, bất cập, các khó khăn, vướng mắc, để nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác nội chính, PCTN và CCTP trong thời gian tới.
 
    Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương đánh giá cao những kết quả mà ban nội chính các tỉnh Trung du và miền núi phía Bắc đã đạt được trong năm 2019. Cụm 1 là địa bàn trọng điểm có đường biên giới dài, đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, vấn đề tôn giáo diễn biến phức tạp nhưng tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, không để xảy ra điểm nóng, bị động, bất ngờ. Vị thế, vai trò, uy tín của ban nội chính các tỉnh  được tỉnh ủy, các ban, ngành, địa phương tin tưởng, ghi nhận
 
    Đồng chí đề nghị, năm 2020 sẽ có nhiều sự kiện chính trị, văn hóa lớn của đất nước, ban nội chính các tỉnh trung du và miền núi phía Bắc nắm chắc tình hình an ninh biên giới, tôn giáo, dân tộc, tham mưu kịp thời cho lãnh đạo cấp ủy thực hiện tốt công tác nội chính,PCTN và CCTP; bám sát nội dung các kết luận tại Hội nghị ngành Nội chính Đảng năm 2020, để chủ động triển khai thực hiện; tập trung tham mưu tích cực công tác nhân sự, phối hợp giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo phục vụ cho Đại hội đảng bộ các cấp năm 2020. 
Cù Tất Dũng
.