Tiền Giang: Các cơ quan nội chính tích cực phối hợp thực hiện tốt nhiệm vụ được giao

Thứ Tư, 18/12/2019, 09:05 [GMT+7]
    Năm 2019, các cơ quan nội chính tích cực phối hợp thực hiện tốt nhiệm vụ đề ra; việc bắt tạm giữ, tạm giam, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm. Cụ thể: 
 
    Viện Kiểm sát nhân dân hai cấp thụ lý kiểm sát 2.510 tin báo, tố giác tội phạm; giải quyết 2.284 tin, đạt 90,99%, còn lại 220 tin (trong hạn luật định). Viện kiểm sát yêu cầu hủy bỏ 01 quyết định khởi tố vụ án, quyết định hủy bỏ 01 quyết định không khởi tố vụ án của cơ quan điều tra. Thụ lý giải quyết 807 vụ/1.092 bị can, đã giải quyết 804 vụ/1.086 bị can (đạt 99,62% số vụ); trong đó truy tố 800 vụ/1.081 bị can; tỷ lệ truy tố đúng thời hạn và đúng tội danh đạt 100%; đình chỉ 03 vụ/04 bị can; tạm đình chỉ 01 vụ/01 bị can; thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử 617 vụ/799 bị cáo theo thủ tục sơ thẩm và 111 vụ/140 bị cáo theo thủ tục phúc thẩm.
 
    Ngành Tư pháp tham mưu xây dựng hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, đảm bảo tính pháp lý và khả thi, góp phần phục vụ có hiệu quả công tác quản lý, điều hành và yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Năm 2019, phối hợp với các sở, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật được 28.060 cuộc với 728.261 lượt người dự; đã tiếp nhận và đưa ra hòa giải thành 760/877 vụ; công tác hộ tịch, chứng thực, lý lịch tư pháp, bổ trợ tư pháp, trợ giúp pháp lý,... tiếp tục thực hiện hiệu quả, đáp ứng kịp thời nhu cầu của tổ chức, cá nhân; đã chứng thực 351.039 lượt việc, công chứng 35.510 lượt việc,...
 
    Ngành Thanh tra đã triển khai 87 cuộc; trong đó theo kế hoạch 73 cuộc, ngoài kế hoạch 14 cuộc. Qua thanh tra phát hiện 77 đơn vị vi phạm với tổng số tiền 29,97 tỷ đồng, kiến nghị thu hồi nộp ngân sách nhà nước số tiền 11,83 tỷ đồng, kiến nghị xử lý khác số tiền 18,14 tỷ đồng; kiến nghị xử lý hành chính 11 tập thể, 232 cá nhân, thu hồi 02 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và ban hành 45 kiến nghị chấn chỉnh trong quản lý; đến nay, đã thu hồi số tiền 11 tỷ đồng, xử lý 09/11 tập thể, 174/232 cá nhân. Thực hiện 4.127 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành đối với 8.893 tổ chức, cá nhân; phát hiện 7.664 trường hợp vi phạm, trong đó nhắc nhở 4.690 vụ, chuyển cơ quan có thẩm quyền xử lý 1.807 vụ và ban hành 1.167 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 4 tỷ 372 triệu đồng.
 
    Trong năm, các cấp, các ngành, các địa phương tiếp 3.383/4.272 lượt công dân; nhận 1.544/1.974 đơn, xử lý chuyển đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết 26 đơn, hướng dẫn công dân đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết 53 đơn, 138 đơn thuộc thẩm quyền giải quyết; đã giải quyết 92/114 đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền.
 
    Ủy ban nhân dân tỉnh phối hợp với Thanh tra Chính phủ đưa vào rà soát 34 vụ việc, đã kết luận giải quyết được 29 vụ việc, đã rà soát xong, chờ ban hành văn bản giải quyết 01 vụ, xin ý kiến Chính phủ 01 vụ, đang rà soát 03 vụ.
                                                                         Nguyễn Hiên
.