Đoàn công tác số 3 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu

Thứ Hai, 16/12/2019, 20:49 [GMT+7]
    Sáng 16/12/2019, Tại Bà Rịa - Vũng Tàu, đồng chí Võ Văn Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng làm trưởng Đoàn công tác số 3 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng chủ trì Hội nghị triển khai kế hoạch kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện đối với công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố có liên quan đến dấu hiệu tội phạm về trật tự quản lý kinh tế, chức vụ tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 
 
Quang cảnh Hội nghị
Quang cảnh Hội nghị
    Làm việc với Đoàn công tác, có các đồng chí: Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Văn Thọ, Phó Bí thư Tỉnh ủy; thành viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu; đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, tổ chức đảng trực thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
 
    Tại Hội nghị, đại diện Đoàn công tác công bố Quyết định của Ban chỉ đạo Trung ương và kế hoạch kiểm tra tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về  công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện đối với công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố có liên quan đến dấu hiệu tội phạm về trật tự quản lý kinh tế, chức vụ tại một số cấp ủy, tổ chức đảng và cơ quan chức năng nhằm mục đích, thông qua kiểm tra để nắm tình hình, đánh giá kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện việc phát hiện, xử lý các vụ việc có dấu hiệu của tội phạm tham nhũng, kinh tế qua công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo tội phạm và kiến nghị khởi tố của các cơ quan chức năng; kiến nghị xử lý những vụ việc có dấu hiệu tội phạm mà không được giải quyết theo quy định của pháp luật; khắc phục những hạn chế, khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân nhằm nâng cao hiệu quả công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố có liên quan đến dấu hiệu tội phạm về trật tự quản lý kinh tế, chức vụ nói chung, công tác phát hiện, xử lý tham nhũng nói riêng…
 
Đồng chí Võ Văn Dũng, Uỷ viên trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, trưởng Đoàn công tác số 3 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị
Đồng chí Võ Văn Dũng, Uỷ viên trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, trưởng Đoàn công tác số 3 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị
    Nội dung kiểm tra gồm: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng đối với công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố có liên quan đến dấu hiệu tội phạm về trật tự quản lý kinh tế, chức vụ; kết quả công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố có liên quan đến dấu hiệu tội phạm về trật tự quản lý, kinh tế, chức vụ của các cơ quan chức năng; kết quả tiếp nhận, giải quyết tin báo của cơ quan, tổ chức, cá nhân, các phản ánh  trên phương tiện thông tin đại chúng; các kiến nghị khác có liên quan đến thông tin, phản ánh sai phạm, vi phạm pháp luật về trật tự quản lý kinh tế, chức vụ của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền; công tác phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong tiếp nhận giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố có liên quan đến dấu hiệu tội phạm về trật tự quản lý kinh tế, chức vụ; kết quả khắc phục những tồn tại, hạn chế theo kết luận của các Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo về công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố có liên quan đến dấu hiệu tội phạm về trật tự quản lý kinh tế, chức vụ của các cơ quan chức năng; kết quả giải quyết các vụ việc có dấu hiệu tội phạm về tham nhũng, kinh tế do các Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo phát hiện, kiến nghị; những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân, giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố có liên quan đến dấu hiệu tội phạm về trật tự quản lý kinh tế, chức vụ…
 
Đồng chí Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phát biểu tại Hội nghị
Đồng chí Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phát biểu tại Hội nghị

    Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Võ Văn Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, trưởng Đoàn công tác, ghi nhận, đánh giá cao Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu chuẩn bị Báo cáo tự kiểm tra đầy đủ, chu đáo, chi tiết theo đúng đề cương của Ban Chỉ đạo. Đồng chí yêu cầu, thành viên Đoàn công tác thực hiện đúng chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ được phân công; kịp thời xử lý những vướng mắc. Đồng chí lưu ý, công tác kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức, lãng phí; không làm ảnh hưởng đến hoạt động thường xuyên của các đơn vị được kiểm tra.

Đồng chí Nguyễn Xuân Trường, Vụ Trưởng Vụ Địa phương, Ban Nội chính Trung ương phát biểu tại Hội nghị
Đồng chí Nguyễn Xuân Trường, Vụ Trưởng Vụ Địa phương, Ban Nội chính Trung ương phát biểu tại Hội nghị
     Thời gian kiểm tra bắt đầu từ ngày 01/01/2016 đến ngày 30/6/2019 và các tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố trước ngày 01/01/2016 nhưng chưa được giải quyết xong. Đoàn kiểm tra trực tiếp làm việc với các cơ quan của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, gồm: Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Nội chính, Ủy ban kiểm tra Tỉnh uỷ, Thanh tra tỉnh, Công an tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, Cục Hải quan, Chi cục Kiểm lâm, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban tiếp công dân tỉnh và Ban Thường vụ Thành ủy Vũng Tàu.
Các đại biểu bên lề Hội nghị
Các đại biểu bên lề Hội nghị
Tạ Anh Hưng
.