Cà Mau: Cơ quan chức năng đảm bảo an ninh trật tự

Thứ Sáu, 20/12/2019, 08:10 [GMT+7]
    Trong tháng 11, công tác quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh Cà Mau được giữ vững. An ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tôn giáo, dân tộc ổn định; chưa phát hiện các dấu hiệu hoạt động xâm phạm chủ quyền an ninh quốc gia trên biển. Cơ quan chức năng đảm bảo an ninh trật tự các hoạt động như: Bảo đảm an ninh trật tự kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV; buổi tiếp công dân định kỳ tháng 10 năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh; hoạt động tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 11 của đại biểu HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021.    
 
Các đại biểu tham gia lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Công an tỉnh Cà Mau
Các đại biểu tham gia lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Công an tỉnh Cà Mau
    Tội phạm về trật tự xã hội: Khởi tố 57 vụ/65 bị can; so với tháng trước tăng 19 vụ/12 bị can. Vi phạm về trật tự xã hội phát hiện, xử phạt 58 vụ/83 đối tượng. Công tác điều tra, xử lý án được thực hiện theo quy định. Cơ quan điều tra hai cấp thụ lý điều tra 252 vụ/280 bị can. Trong đó, án khởi tố trong tháng 79 vụ/90 bị can; kết thúc điều tra chuyên Viện kiểm sát nhân dân đề nghị truy tố 78 vụ/106 bị can. 
 
    Tòa án nhân dân hai cấp thụ lý 3.017 vụ, việc các loại (Tòa án nhân dân tỉnh 268 vụ, Tòa án nhân dân cấp huyện 2.749 vụ), đã giải quyết 1.130 vụ (Tòa án nhân dân tỉnh 95 vụ, Tòa án nhân dân cấp huyện 1.035 vụ), còn lại 1.887 vụ. 
 
    Tiến hành 26 cuộc thanh tra (triển khai mới 05 cuộc). Trong đó, theo kế hoạch 10 cuộc, đột xuất 07 cuộc, diện rộng 09 cuộc. Đã kết thúc 14 cuộc (kết luận 10 cuộc). Kiến nghị thu hồi 75.600.000 đồng; kiến nghị xử lý hành chính 04 tổ chức và 11 cá nhân. 
 
    Thanh tra các sở, ngành đã tiến hành thanh tra, kiểm tra chuyên ngành 374 cuộc đối với 575 tổ chức, cá nhân kinh doanh, phương tiện giao thông (tăng 24 cuộc so với tháng trước), trong đó, thành lập đoàn: 33 cuộc kiểm tra, kiểm tra độc lập: 341 cuộc. Qua thanh tra, kiểm tra phát hiện 99 trường hợp sai phạm, ban hành 94 quyết định xử phạt số tiền 634.000.000 đồng (đã thu nộp ngân sách 634.000.000 đồng). 
 
    Tổng số đơn xử lý trong tháng là 538 đơn (kỳ trước chuyển sang 379 đơn, nhận trong kỳ 159 đơn), so với tháng trước tăng 48 đơn. Số đơn đủ điều kiện xử lý là 507 đơn (khiếu nại 146 đơn tố cáo 46 đơn; kiến nghị, phản ánh là 315 đơn). Còn lại 31 đơn không đủ điều kiện xử lý (đơn nặc danh, đơn đã được chuyển xử lý nhiều lần...). Trong đó, chuyển đến cơ quan có thẩm quyền 398 đơn; số văn bản hướng dẫn 14; số đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền 95 đơn (khiếu nại 74; tố cáo 21).  
                                                                                   Nguyễn Hiên
.