Kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống tham nhũng tại tỉnh Tây Ninh

Thứ Sáu, 20/12/2019, 15:46 [GMT+7]
    Ngày 20/12/2019, Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng (PCTN) do đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN làm Trưởng đoàn đã làm việc với Thường trực Tỉnh ủy và các cơ quan chức năng tỉnh Tây Ninh để kiểm tra, đôn đốc công tác PCTN. 
 
    Theo báo cáo, trong 9 tháng đầu năm 2019, Tỉnh ủy Tây Ninh đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện các quy định của Đảng, Nhà nước về PCTN (tổ chức gần 2.000 cuộc tuyên truyền, phát hành 40.000 tờ hỏi đáp, giới thiệu Luật PCTN); ban hành 130 văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo công tác PCTN; tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc công tác PCTN; xử lý trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng và người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng; chỉ đạo xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm và tình trạng nhũng nhiễu, tiêu cực, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp trong giải quyết công việc “tham nhũng vặt”…
 
Toàn cảnh buổi làm việc
Toàn cảnh buổi làm việc
    Các cơ quan chức năng của tỉnh đã quan tâm thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng như: Công khai, minh bạch trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị (kiểm tra việc thực hiện các quy định về công khai, minh bạch đối với 263 đơn vị); tiến hành 21 cuộc kiểm tra về thực hiện chế độ, định mức, tiêu chuẩn, qua đó phát hiện 01 đơn vị có sai phạm với số tiền 76.970.000 đồng; kiểm tra việc thực hiện quy tắc ứng xử của các bộ, công chức đối với 183 cơ quan, tổ chức, đơn vị; chuyển đổi vị trí công tác đối với 82/210 trường hợp; tỷ lệ kê khai tài sản, thu nhập đạt 99,86% (tiến hành xác minh, xử lý kỷ luật 03 trường hợp kê khai không trung thực với hình thức khai trừ đảng, cảnh cáo và khiển trách). Qua kiểm tra, rà soát về công tác cán bộ, đã chấn chỉnh, xử lý 18 trường hợp do bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử còn sai sót, chưa bảo đảm tiêu chuẩn theo quy định; thu hồi, hủy bỏ quyết định 01 trường hợp.
 
    Qua công tác tự kiểm tra nội bộ của cơ quan, tổ chức, đơn vị, đã phát hiện và xử lý 02 vụ/02 bị can. Ủy ban Kiểm tra các cấp tham mưu Ban Thường vụ cấp ủy quyết định thi hành kỷ luật đối với 01/01 trường hợp. Ngành Thanh tra thực hiện 54 cuộc thanh tra hành chính; ban hành kết luận 36 cuộc; phát hiện vi phạm 4.153 triệu đồng và 457.418 m2 đất; kiến nghị xử phạt vi phạm hành chính 03 tổ chức, 12 cá nhân, xử lý kỷ luật 06 cá nhân; chuyển cơ quan điều tra khởi tố 01 trường hợp.
 
    Cơ quan điều tra thụ lý 08 tin báo tố giác tội phạm về tham nhũng, kinh tế, đã khởi tố 07 tin, đang giải quyết 01 tin; thụ lý 12 vụ án/21 bị can về tội danh tham nhũng, kinh tế; đã kết thúc điều tra, đề nghị truy tố 07/14 bị can. Viện kiểm sát truy tố 07 vụ/14 bị can. Tòa án xét xử sơ thẩm 07 vụ/27 bị cáo; xét xử phúc thẩm 01 vụ/14 bị cáo. Tỷ lệ thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng, kinh tế đạt 68%.
 
    Vai trò, trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên, báo chí và nhân dân trong PCTN được phát huy, nhất là trong công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về PCTN, gắn với việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở; tăng cường giám sát việc thực hiện pháp luật về PCTN; động viên người dân tham gia tích cực vào việc phát hiện, phản ánh, tố cáo, cung cấp thông tin về hành vi tham nhũng, góp phần hiệu quả vào công tác PCTN.
 
Đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN phát biểu chỉ đạo
Đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN phát biểu chỉ đạo
    Bên cạnh những kết quả đã đạt được, Đoàn công tác cũng đã chỉ ra một số tồn tại, hạn chế trong công tác kiểm tra, giám sát; việc thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng; tiến độ xử lý một số vụ việc, vụ án tham nhũng…
 
    Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác PCTN thời gian qua của tỉnh Tây Ninh. 
 
    Về phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh thực hiện một số nội dung sau: (1) Tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các chủ trương, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước về PCTN, nhất là Kết luận số 10-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa X; triển khai thi hành Luật PCTN, Luật Tố cáo năm 2018; Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN tại Hội nghị toàn quốc về công tác PCTN năm 2018 và các phiên họp, cuộc họp của Ban Chỉ đạo. (2) Chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục, xây dựng văn hóa tiết kiệm, không tham nhũng trong cán bộ, đảng viên. (3) Rà soát, xây dựng, bổ sung, hoàn thiện thể chế về quản lý kinh tế - xã hội, PCTN thuộc thẩm quyền của tỉnh để ngăn ngừa và xử lý sai phạm. (4) Tiếp tục nâng cao hiệu quả cải cách hành chính, công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình trong hoạt động công vụ. (5) Chỉ đạo tăng cường kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán để kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý sai phạm, siết chặt kỷ luật, kỷ cương. (6) Lãnh đạo, chỉ đạo xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng “tham nhũng vặt”. Xử lý nghiêm, công khai để cảnh báo, răn đe, ngăn ngừa tình trạng này. (7) Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng công tác điều tra, truy tố, xử lý nghiêm minh các vụ án tham nhũng, kinh tế; chống tham nhũng trước hết trong các cơ quan có chức năng PCTN. (8) Tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy để tham mưu có hiệu quả công tác nội chính, PCTN và cải cách tư pháp trên địa bàn. 
                                                                                      Thu Huyền
.