Quảng Ninh: Các ngành Nội chính chủ động triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm

Thứ Bảy, 14/09/2019, 05:39 [GMT+7]
    Tháng 8-2019, các cơ quan nội chính tỉnh Quảng Ninh đã chủ động triển khai các nhiệm vụ trọng tâm, nhất là các nội dung kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại Hội nghị giao ban công tác nội chính 6 tháng đầu năm và tháng 7 năm 2019; chủ quyền biên giới trên bộ, trên biển được giữ vững; an ninh chính trị nội bộ, tư tưởng nhân dân ổn định; trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; không để xảy ra các vụ việc phức tạp. Các lực lượng vũ trang trong tỉnh duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; phòng chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn; tiếp tục tăng cường các biện pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm; tập trung đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án. Các ngành khối nội chính thực hiện tốt công tác phối hợp. Ban Nội chính Tỉnh ủy tăng cường nắm tình hình, tổng hợp đề xuất chỉ đạo một số nội dung về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, cải cách tư pháp.
 
Một cuộc họp của Ban Cán sự Đảng và Thường trực UBND tỉnh Quảng Ninh
Một cuộc họp của Ban Cán sự Đảng và Thường trực UBND tỉnh Quảng Ninh
    Tỉnh ủy tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, cải cách tư pháp; chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng tiến hành tổng kết một số chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và của Tỉnh ủy về công tác nội chính, đảm bảo tiến độ, chất lượng; chỉ đạo các ngành, địa phương tăng cường quản lý Nhà nước về tôn giáo, tín ngưỡng, hoạt động pháp luân công; phối hợp với các lực lượng chức năng trong công tác phòng, chống hàng nhái, hàng giả, hàng kém chất lượng; tăng cường công tác quản lý Nhà nước bảo vệ môi trường, nhất là tại các doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài, đảm bảo hoạt động quân sự quốc phòng; chỉ đạo tăng cường các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh, kiềm chế sự gia tăng các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, nhất là tội phạm về ma túy, tội phạm có tổ chức.
 
    Các lực lượng vũ trang trong tỉnh duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; phối hợp giữ ững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho các đoàn khách quốc tế, quân đội, lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến thăm, làm việc và các sự kiện chính trị, lễ hội trên địa bàn tỉnh; tổ chức bồi dưỡng kiến thức an ninh quốc phòng, huấn luyện dân quân tự vệ, dự bị động viên cho các đơn vị theo kế hoạch.
 
    Toàn tỉnh khởi tố mới 125 vụ/187 bị can. Kết luận điều tra, đề nghị truy tố 137 vụ/205 bị can; đình chỉ điều tra 03 vụ/01 bị can, tạm đình chỉ điều tra 12 vụ.
 
    Công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp: đã thụ lý kiểm sát 330 đơn tố giác, tin báo tội phạm; thụ lý kiểm sát điều tra 570 vụ/819 bị can; thụ lý kiểm sát xét xử sơ thẩm 271 vụ/525 bị cáo, phúc thẩm 46 vụ/65 bị cáo; thực hiện tham dự, rút kinh nghiệm 08 phiên tòa; tiến hành 15 cuộc kiểm sát trực tiếp tại nhà tạm giữ các địa phương. Qua kiểm sát đã yêu cầu khởi tố 03 vụ án, yêu cầu thay đổi tội danh 01 vụ án/01 bị can, ban hành 11 kiến nghị yêu cầu các cơ quan liên quan khắc phục vi phạm.
 
    Công tác xét xử: đã thụ lý 1.816 vụ, việc; giải quyết, xét xử 577 vụ, việc các loại; tập trung đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng giải quyết, xét xử các loại án, chú trọng công tác tranh tụng tại phiên tòa; tiếp tục thực hiện hiệu quả việc thí điểm đổi mới về hòa giải, đối thoại trong giải quyết các tranh chấp dân sự, khiếu kiện hành chính tại tòa án nhân dân.
 
    Ngành Thanh tra đã triển khai 42 cuộc thanh tra kinh tế xã hội; trong đó, có 28 cuộc thanh tra theo kế hoạch, 14 cuộc thanh tra đột xuất. Đã ban hành kết luận 05 cuộc; đang hoàn thiện kết luận 12 cuộc. Qua thanh tra, đã kiến nghị thu hồi về ngân sách Nhà nước 154,6 triệu đồng; kiến nghị khác 206,3triệu đồng.
 
    Thanh tra tỉnh và thanh tra các đơn vị đã triển khai 02 cuộc thanh tra trách nhiệm tại 02 đơn vị. Thanh tra các sở đã thành lập 41 đoàn thanh tra, kiểm tra và 372 cuộc thanh tra, kiểm tra độc lập; qua công tác thanh, kiểm tra đã phát hiện và xử phạt hành chính đối với 402 trường hợp, với tổng số tiền là 1 tỷ 178 triệu đồng.
 
    Các cơ quan hành chính Nhà nước các cấp đã tiếp 951 lượt công dân, với 571 vụ việc (có 05 đoàn đông người, với 05 vụ việc). Tổng số đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh đã tiếp nhận, xử lý là 1.208 đơn; qua phân loại có 87 vụ việc khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan hành chính các cấp. Các cơ quan chức năng và chính quyền các cấp đã làm tốt công tác nắm tình hình, giải quyết khiếu kiện, không để phát sinh phức tạp; số vụ khiếu nại thuộc thẩm quyền của cơ quan hành chính các cấp là 234 vụ việc; số vụ việc tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan hành chính Nhà nước các cấp là 02 vụ việc, đã giải quyết 01 vụ việc.
 
    Việc tiếp dân của người đứng đầu cấp ủy được thực hiện nghiêm túc theo Quy định số 11-QĐ/TW ngày 18-02-2019 của Bộ Chính trị về "trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân" và các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy về công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Trong tháng, các đồng chí bí thư cấp ủy các cấp đã tổ chức 436 cuộc tiếp dân; các huyện, thị, thành ủy ban hành các quy định, quy chế tiếp dân, đối thoại với dân của người đứng đầu cấp ủy.                                                                                                
Lê Hiếu
.