Quảng Ngãi: Một số kết quả công tác nội chính tháng 8

Thứ Sáu, 20/09/2019, 14:29 [GMT+7]
    Trong tháng 8, cấp ủy, chính quyền các cấp tỉnh Quảng Ngãi tập trung chỉ đạo giải quyết ổn định các vấn đề phức tạp về an ninh trật tự, trọng tâm là các vụ tranh chấp, khiếu kiện phức tạp và những bất cập trong quá trình thực hiện các dự án kinh tế; chủ động nắm tình hình, tập trung vào các địa bàn, mục tiêu, tuyến, lĩnh vực, đối tượng trọng điểm; thành lập các tổ công tác để xử lý kịp thời những phức tạp nảy sinh.
 
Lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Ngãi tiếp công dân định kỳ tháng 9-2019
Lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Ngãi tiếp công dân định kỳ tháng 9-2019
    Các cơ quan tư pháp trên địa bàn tỉnh đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, không có vi phạm nghiêm trọng trong hoạt động tư pháp làm ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan, đơn vị, chất lượng công tác tư pháp cũng như gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; đã điều tra, khám phá 41 vụ/51 tội phạm và vi phạm pháp luật về trật tự xã hội; bắt, xử lý 64 đối tượng; tạm giữ khoảng 45 triệu đồng.
 
    Thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra 166 vụ/302 bị can. Cơ quan điều ta xử lý, giải quyết 40 vụ/68 bị can; đang giải quyết 126 vụ/234 bị can; thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử sơ thẩm 90 vụ/166 bị cáo, phúc thẩm 19 vụ/25 bị cáo.
 
    Tòa án nhân dân hai cấp thụ lý 80 vụ sơ thẩm, đã giải quyết 27 vụ, còn 53 vụ; phúc thẩm thụ lý 20 vụ, đã giải quyết 06 vụ, còn 14 vụ.
 
    Thanh tra tỉnh tiếp tục thực hiện 05 cuộc thanh tra, kiểm tra kỳ trước chuyển sang (đã trình Chủ tịch UBND tỉnh dự thảo kết luận thanh tra 01 cuộc; đã kết thúc thanh tra, kiểm tra trực tiếp tại đơn vị, đang dự thảo kết luận thanh tra, kiểm tra 02 cuộc; đang tiến hành thanh tra trực tiếp tại đơn vị 02 cuộc); đồng thời triển khai 01 cuộc thanh tra theo kế hoạch năm 2019. Chủ tịch UBND tỉnh giải quyết, xử lý 05 vụ việc; thụ lý và giao các cơ quan thẩm tra, xác minh 08 vụ việc; ban hành quyết định giải quyết 01 vụ việc; ban hành thông báo không thụ lý giải quyết 01 vụ việc. Hiện nay, tổng số vụ khiếu nại, tố cáo, tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND tỉnh chưa giải quyết là 10 vụ.
                                                                                                       P.V
.