Cần Thơ: Người đứng đầu cấp ủy phải chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Thành ủy nếu để xảy ra điểm nóng về khiếu nại tố cáo

Chủ Nhật, 11/08/2019, 08:11 [GMT+7]
    Thành ủy Cần Thơ vừa tổ chức Hội nghị Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW ngày 26-5-2014 của Bộ Chính trị (CT35) và 2 năm thực hiện Chỉ thị số 16-CT/TU ngày 26-6-2017 của Ban Thường vụ Thành ủy “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo”. Đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố chủ trì Hội nghị.
 
    Trong 5 năm qua, công tác lãnh đạo, chỉ đạo phối hợp giải quyết khiếu nại, tố cáo (KN,TC) của Thành phố được thực hiện tốt, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, góp phần ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Thành ủy, UBND đặc biệt quan tâm lãnh, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra trong tiếp công dân và giải quyết KN,TC. Ban Thường vụ Thành ủy đã tổ chức 6 đoàn kiểm tra, giám sát; Ban Nội chính Thành ủy đã tổ chức 13 đoàn kiểm tra, giám sát. Từ năm 2014 đến nay, thành phố đã thực hiện 100 cuộc thanh tra, kiểm tra trách nhiệm thủ trưởng cơ quan nhà nước trong việc chấp hành và thực hiện các quy định của Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo. Qua đó, đã kịp thời chỉ ra những hạn chế, thiếu sót nhằm giúp các cơ quan, đơn vị chấn chỉnh, khắc phục… Các sở, ban, ngành thành phố, UBND các cấp đã tiếp 19.345 lượt công dân và 116 đoàn đông người đến KN,TC, phản ánh, kiến nghị; đã giải quyết 3.013/3.025 đơn KNTC thuộc thẩm quyền, còn 12 đơn trong thời hạn xác minh, báo cáo. Trong đó, số vụ việc đã có quyết định giải quyết khiếu nại và số vụ việc tố cáo đã có kết luận đều đạt 99%... 
Các đồng chí chủ trì Hội nghị
Các đồng chí chủ trì Hội nghị

    Các ý kiến phát biểu tại Hội nghị thống nhất đánh giá, công tác tiếp công dân, giải quyết KN,TC luôn được đặc biệt chú trọng nhằm ổn định tình hình chính trị, xã hội, đảm bảo an ninh trật tự. Tuy nhiên, một số nơi vẫn còn tình trạng tiếp dân qua loa cho xong việc, đơn thư KN,TC còn tồn đọng, đùn đẩy lên trên; một số nơi chưa chủ động tham mưu trong công tác này, chưa quan tâm bố trí cán bộ làm công tác tiếp công dân đủ trình độ, năng lực, cán bộ tiếp dân còn thiếu kỹ năng mềm… Ngoài ra, một số đại biểu cũng cho rằng tình hình KN,TC phức tạp phát sinh nhiều trong lĩnh vực quy hoạch, đền bù, giải phóng mặt bằng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất… do đó đề nghị cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các ngành, các cấp trong giải quyết KN,TC. Ngoài ra, các đại biểu cũng kiến nghị về việc thiếu đồng bộ giữa các văn bản quy phạm pháp luật, nhất là quy định về đất đai… 

 
    Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tăng cường hòa giải tại cơ sở, xem công tác tiếp công dân và giải quyết KN,TC là nhiệm vụ trọng tâm, trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết ngay tại cơ sở. Đồng thời, phát huy trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp công dân theo Quy định số 11-QĐ/TW của Bộ Chính trị. 
 
    Cùng với đó, khắc phục việc không ban hành hoặc chậm ban hành quyết định thụ lý đơn thư KN,TC; không để phát sinh điểm nóng. Đồng chí nhấn mạnh, người đứng đầu cấp ủy phải chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Thành ủy nếu để xảy ra điểm nóng về KN,TC tại đơn vị mình. Ngoài ra, các cơ quan, đơn vị, địa phương cần tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát; xây dựng đội ngũ tiếp công dân và giải quyết KNTC các cấp có bản lĩnh chính trị vững vàng, giỏi về chuyên môn thực hiện tốt nhiệm vụ được giao…
                                                                                        Trịnh Hoàn
.