Cà Mau: Các cơ quan khối Nội chính tham mưu, đề xuất xử lý các vụ án, vụ việc phức tạp, dư luận xã hội đặc biệt quan tâm

Thứ Bảy, 27/07/2019, 06:04 [GMT+7]
    6 tháng đầu năm 2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cà Mau ban hành Chỉ thị về tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ năm 2019; Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ năm 2019; Quyết định phê duyệt Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy, vị trí việc làm và biên chế của Ban Nội chính Tỉnh ủy; Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, biên chế Ban Nội chính Tỉnh ủy; Quy chế về trách nhiệm của Bí thư Tỉnh ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân.
 
 Các cơ quan chức năng tỉnh Cà Mau tham dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc về kiểm tra, rà soát, giải quyết vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài
Các cơ quan chức năng tỉnh Cà Mau tham dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc về kiểm tra, rà soát, giải quyết vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài
    Chỉ đạo các cơ quan khối Nội chính  tham mưu, đề xuất xử lý các vụ án, vụ việc nghiêm trọng, phức tạp, liên quan đến trật tự an toàn xã hội, dư luận xã hội quan tâm; các vụ khiếu nại, tố cáo đông người, các vụ án còn có ý kiến khác nhau giữa các cơ quan tiến hành tố tụng; các vụ việc, vụ án Ban Thường vụ Tỉnh ủy phân công theo dõi, chỉ đạo, đôn đốc.
 
    Chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án; tỷ lệ điều tra, khám phá án đạt 86,08%.
 
    Tòa án nhân dân hai cấp thụ lý 7.947 vụ, việc các loại, đã giải quyết 5.324 vụ, còn lại 2.623 vụ đang giải quyết.
 
    Công tác thanh tra, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, các vụ vi phạm sau thanh tra được chỉ đạo xử lý theo quy định của pháp luật. Ngành Thanh tra tiến hành 39 đoàn thanh tra (kỳ trước chuyển sang 06 đoàn). Đã kết thúc 30 đoàn, có kết luận 22 đoàn, đang hoạt động 09 đoàn. Phát hiện tổng vi phạm về tiền là 6,6 tỷ đồng (kiến nghị thu hồi 1,4 tỷ đồng, kiến nghị khác 5,2 tỷ đồng); tổng diện tích vi phạm về đất đai 187.172,82m2 (kiến nghị khác 187.172,82m2). Kiến nghị xử lý hành chính 03 tổ chức, 70 cá nhân; chuyển cơ quan điều tra 02 vụ, 25 đối tượng.
 
    Công tác tiếp công dân, giải quyết yêu cầu, khiếu nại, tố cáo được các cấp, các ngành quan tâm thực hiện, nhiều vụ khiếu nại phức tạp, tồn đọng kéo dài đã được giải quyết dứt điểm.
 
    Các cơ quan khối Nội chính bám sát chức năng, nhiệm vụ của ngành, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình công tác; thực hiện tốt quy chế phối hợp; duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu; tăng cường nắm tình hình; tổ chức thực hiện tốt hoạt động tuần tra, kiểm soát bảo vệ an ninh trật tự trên địa bàn; theo dõi, nắm chặt địa bàn, nhất là các địa bàn trọng điểm về quốc phòng, an ninh, địa bàn có hoạt động tôn giáo nhằm đảm bảo an ninh quốc gia, giữ vững trật tự an toàn xã hội.
                                                                                           Nguyễn Hiên
.